Høyre skaper arbeidsplasser!

Høyre gjøre det mere lønnsomt å starte nye bedrifter og skape flere jobber. Det skapes rekordmange grunderbedrifter og investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere.

Som de fleste andre AP politikere kommer Idar Juvik i sitt helgenotat med påstander, omtrentligheter og lite konkret, når han skal oppsummere regjeringens politikk. Det eneste konkrete han våger seg inn på, er spørsmålet om arbeidsplasser. Her går han så langt tilbake, som til 2003 for å få et mest overbevisende AP-tall.

Det han overhodet ikke tar i betraktning er, at i løpet av de fire år den sittende regjering har styrt, fikk Norge det kraftigste fallet i oljeprisen siden finanskrisen i 2008. Det førte til en stor økning i arbeidsledigheten i petroleumssektoren . Denne ledigheten er nå på vei ned takket være regjeringens aktive innsats på Vestlandet.

For øvrig er det næringslivet, som skaper arbeidsplasser – ikke politikerne. Derfor vil Høyre gjøre det mere lønnsomt å starte nye bedrifter og skape flere jobber. Det skapes rekordmange grunderbedrifter og investeringene i kunnskap og samferdsel har aldri vært høyere. AP går til valg på å øke skatten på norskeide arbeidsplasser. Derfor står valget mellom en Høyreledet regjering, som vil skape mer og en AP regjering som vil skatte mer.

Den siste undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå viser, at det er skapt 80.000 arbeidsplasser, som ikke er relatert til olje. Derav 20.000 i offentlig sammenheng og 60.000 i privat næring. Hvordan Juvik kan få dette til å bli nedgang, må man være AP-politiker i valgkamp-modus for å forstå.