Høyre freder skoletilbudene i hele Nordland

Nordland Høyres fylkestingsgruppe har prioritert midler i budsjettet til utdanning. Det betyr at alle utdanningsprogram som fylkesrådet har foreslått å legge ned, opprettholdes dersom Høyres forslag blir vedtatt.

-Jeg er svært fornøyd med at vi har klart å vise at det går an å prioritere å opprettholde et bredt utdanningstilbud i hele Nordland, sier gruppeleder Beate Bø Nilsen.

Forslaget fra Høyre går ut på at tilbudsstrukturen opprettholdes på alle skolene i Nordland. Det innebærer at man også lar skolene opprette kombinasjonsklasser der det er hensiktsmessig.

-Nordland Høyre kan ikke sitte og se på at fylkesrådet gambler med vår viktigste ressurs, ungdommen, sier gruppelederen.

Saken behandles under fylkestingets samling i Bodø denne uken. Det er ventet at utdanningskomiteen kommer med sin innstilling i morgen, tirsdag 3. desember. Høyres medlem i komité for utdanning, Jim Simonsen Jenssen, er klar på hva hans budskap i komiteen vil være.

– Nordland Høyre har som ambisjon at Nordland skal være et av landets ledende utdanningsfylker. Da må vi sikre at tilbudene er varierte og gode. Vi mener at dagens tilbudsstruktur gir gode tilbud som både ungdommen selv ønsker, og som næringslivet etterspør, sier Jim Simonsen Jenssen.

Beate Bø Nilsen trekker frem at engasjementet rundt denne saken har vært stort, og berømmer innsatsen til alle engasjerte.

-Nordland høyre har også lyttet til innspillene fra lokalpolitikere, utdanningsmiljøet og næringslivet i Nordland. Vi har fått gode innspill på hvordan vi kan gjøre studietilbudet bedre og mer fremtidsrettet. Vi vil derfor også be fylkesrådet utrede hvordan vi kan gi skolene større mulighet til å selv bestemme tilbud som skal gis. Når vi venter på dette ønsker vi å gi skolene større muligheter til opprette kombinasjonsklasser der de i noen år kan ha en lavere søkermasse. Etter å hørt på gode innspill fra alle berørte, vil jeg ta dette med meg inn i de videre forhandlingene i utdanningskomiteen, sier Jim Simonsen Jenssen.

Avslutningsvis legger gruppeleder Beate Bø Nilsen til at Høyre har funnet inndekning til dette i sitt budsjettforslag.

-Enkelte har prøvd å fremstille det som om Nordland fylkeskommune har dårlig råd. Sannheten er at vi har høyere inntekter enn sammenlignbare fylker, avslutter Bø Nilsen.