Høyre har hjerte for næringslivet i Nordland

Dette gjelder også i høyeste grad Vitensenter Nordland. Dette senteret vil bidra til å styrke kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland.

Det å drive politikk, er snakk om prioriteringer. Næringslivet i Nordland etterlyser mer satsing på vei, forskning og utvikling og det har de fått gjennom 4,4 milliarder kroner til fylkesveier hvorav 1,25 milliarder går til Nord-Norge. Paradokset er at Nordland ikke har klart å bruke opp bevilgninger på fylkesveier i 2018 pga. manglende prosjektering. Det investeres i store infrastrukturer som E6 Helgeland, E6 Sørfold, Hålogalandsbrua og Hålogalandsveien. I tillegg er bevilgningene til forskning og utvikling doblet.

Selv om Nordland reduseres på regionale utviklingsmidlene, så er de ikke blitt borte. I tillegg har Nordland fått 76 millioner fra Havbruksfondet, 43 millioner til Nord Norges tilskudd og 45 millioner i skjønnsmidler. Disse midlene ønsker Nordland Høyre å bruke målrettet til bl.a. næringslivet.

Hvor vellykket har Nordland fylkeskommunes regionale utviklingsmidler vært? Vi har friskt i minne medias fokus på evalueringen av bruken av regionale utviklingsmidler fra 2012 til 2015. Kritikken var at man deler ut nesten 900 millioner men mangler oversikt over resultatene. De milliarder som primært skulle skape arbeidsplasser kunne ikke dokumenteres å ha effekt. Er det ikke da på tide å se på alternativ bruk av deler av midlene og målrette dem bedre?

Høyre i Nordland har levert budsjett og økonomiplan som viser en annen politisk retning der man har omprioritert betydelige midler mot bl.a. samferdsel, utdanning og tannhelse. Det var også rom for å finne midler til å bevilge et tilskudd på 32,5 millioner til Helgeland Museum, Mjåvatnbrygga samt styrker fylkesvei og samferdsel med over 400 millioner. Det fikk vi dessverre ikke flertallet i fylkestinget med på.

Derimot har Fylkesrådet prøvd å tegne nytt samferdselskart for Nordland hele fire ganger uten å lykkes. De vil bygge en tredje videregående skole i Bodø som det ikke er grunnlag eller behov for og dermed sentralisere videregående utdanning til Bodø. I tillegg vil de bygge ny fløy på fylkesbygget uten at man konkret vet hvilke statlige oppgaver man vil få overført fra stat til fylkeskommune og kanskje videre til kommuner. Dette mener Nordland Høyre er feil bruk av midler som befolkningen i Nordland har gitt oss tillit til å prioritere.

Kilde:

«Deler ut milliarder, men mangler oversikt over resultatene»

https://www.nrk.no/nordland/xl/deler-ut-milliarder_-men-mangler-oversikt-over-resultatene-1.12757880