Høyre i Nord-Norge ønsker å styrke Brønnøysundregistrene og Altinn

Brønnøysundregistrene og Altinn er i førersetet for forenkling og digitalisering i Norge.

Høyre i Nord-Norge ønsker at videre utvikling og forvaltning av Altinn skal fortsette i regi av Brønnøysundregistrene.

Vi mener at Brønnøysundregistrene er best egnet til å ha en ledende rolle innen forenkling og digitalisering i Norge, sier leder av Nordland Høyre Grethe Monica Fjærvoll.

Mange års vellykket arbeid med samordning av over 50 etater innenfor Altinn-samarbeidet viser at Brønnøysundregistrene til fulle har levert på oppdraget forenkling og digitalisering.

Dersom vurderingen er at digitaliseringsarbeidet i staten må samordnes bedre, så er det Brønnøysundregistrene som er best egnet til det, sier fylkesleder i Troms og Finnmark Høyre Geir-Inge Sivertsen.