Høyre-jubel over eksportvekst i nord

Ferske tall fra SSB viser at fiskeeksporten økte med over 10 prosent i november sammenliknet med fjoråret. Dette bekrefter behovet for forutsigbarhet for næringa, mener Høyre, som gleder seg over tallene.

Tallene viser at fiskeeksporten utgjorde 9,6 milliarder kroner i november og ble dermed den nest høyeste eksportverdien for fisk så langt i år. Dette tilsvarer en økning på 10,9 prosent sammenlignet med fjoråret, viser tall fra SSB.

-Dette varmer et nordnorsk hjerte. Mye av denne eksporten kommer fra nord, og det viser hvor viktig fiskeriene og ressursene i nord er for økonomien, sier Margunn Ebbesen, Stortingsrepresentant for Nordland Høyre og medlem i næringskomiteen.

Hun vil også understreke betydningen av EØS-samarbeidet for nordlandsregionen. Nordlandsbedriftene eksporterte for 27,4 milliarder i 2017, og det meste av dette til EU.

Hun mener potensialet for fortsatt høye tall når det gjelder eksport er stort, men at det fortsatt mangler arbeidskraft og kompetanse i landsdelen.

-Regjeringspartiene jobber sammen for å stimulere til vekst og utvikling i nord. Ett ledd i å øke kvalifikasjonene i nord er eksempelvis stipendordningen for nyutdannede lærere som tar jobber i landsdelen, sier hun.

Må skapefør vi deler

Ebbesen er også tydelig på at det ikke kun er fisken som er viktig for Nord-Norge.

-Det er gledelig at fisk er en viktig verdiskaper, men verdien av olje og gass i samme periode er 45,1 milliarder, nesten fem ganger mer enn verdien av fisken. Nå ser vi konkret at driftsåpning av Aasta Hansteen vil ha store lokale ringvirkninger og vekst i aktivitet i nord. Da sier det seg selv at signaler fra Arbeiderpartiet, Sv og Sp om ikke å dele ut nye konsesjoner for leting og utvinning er uklokt politisk. På samme måte er forslag fra Arbeiderpartiet om hjemfallsrett for sjøarealer og tidsbegrensede konsesjoner i havbruksnæringen med på å skape usikkerhet i denne viktige næringen.

Hun mener at Arbeiderpartiet fremstår uten forståelse for næringslivets behov og forutsigbarhet i flere saker.

-Dagens Ap er, sammen med Rødt og Sv, mer opptatt av å dele enn å skape. Det bekymrer meg som politiker fra en landsdel som har masse ressurser vi kan bidra med, avslutter Ebbesen.