Høyre mot beste fylkestingsvalg siden 80-tallet

I en meningsmåling tatt opp av Sentio i perioden 26.-29. juni på vegne av Høyre, SV og SP får Høyre en oppslutning på 21,5% det er en fremgang på 1,8% fra sist fylkestingsvalg og 0,1% fra sist måling.

«Dette ville vært det beste fylkestingsvalget for Nordland Høyre siden 1983, og gir oss god motivasjon for resten av valgkampen.

Et sterkt Høyre vil kunne føre en poltikk som legger til rette for å skape arbeidsplasser, kvalitet og kunnskap i videregående skole og et skikkelig samferdselsløft.» Sier fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen.

«Fremover skal vi fokusere på egen politikk, og fortelle hvilke løsninger vi mener er rett for vårt fylke. Vi har blant annet i siste fylkesting lagt fokus på kompetanseheving for lærere i den videregående skolen, og det skal vi følge opp. 23,6 % av undervisningspersonellet innenfor videregående opplæring i Nordland har både lang høyere utdanning, og pedagogisk utdanning. Det tilsvarende tallet for landet for øvrig, er 30,6 % av lærerne. Her har vi altså mer å gå på.» Sier fylkesordførerkandidat Joakim Sennesvik.