Høyre ønsker å bevare skoletilbud

– Ved begge skolene er gjennomføringsgraden høy, karakterene gode, fraværet lavt, trivselen høy og det er også tilgang på gode lærekrefter og lærlingeplasser, sier Høyres fylkestingsrepresentant Turid Willumstad

Nordland Høyre går imot nedleggelse av vg 2 Klima, energi og miljø ved Fauske videregående skole og vg 2 Blomsterdekoratør ved Saltdal videregående skole. Nordland Høyre mener at en desentralisert skolestruktur er vel anvendte penger.

– Ved begge skolene er gjennomføringsgraden høy, karakterene gode, fraværet lavt, trivselen høy og det er også tilgang på gode lærekrefter og lærlingeplasser, sier Høyres fylkestingsrepresentant Turid Willumstad

Forslaget om å legge ned disse studietilbudene kan fort bli starten på en større sentralisering.

– Vi vet at ungdom som flytter på hybel har større kostnader, lavere gjennomføringsgrad og sjansen for at de skal komme tilbake til hjemkommunen er liten, sånn sett mener vi at det er viktig å opprettholde tilbudene. Vi må ikke gjøre det verre for at våre unge får gjennomført et utdanningsløp, avslutter Willumstad.

Turid Willumstad mob: 47275894