Høyre ønsker flere faglærte i skolen

Hvordan kan vi sikre at flest mulig av lærerne våre har den riktige kompetansen i fremtiden, spør fylkestingsordførerkandidat Joakim Sennesvik (H) under fylkestingets samling denne uken.

-Den viktigste faktoren for elevenes læring i skolen, er læreren. Nøkkelen til kunnskap i skolen ligger i at vi har godt kvalifiserte lærere, sier Sennesvik.

Under fylkestingets samling denne uken, spør han fylkesrådet om hvor mange ufaglærte som jobber som undervisningspersonell i videregående skole i Nordland, og hvordan vi kan sikre at flere ufaglærte blir faglærte.

-Flere tiltak har blitt gjort innenfor «Lærerløftet», blant annet har man tredoblet antallet lærere som får mulighet til å ta videreutdanning, slik at over 5000 lærere årlig nå får tilbudet. Lærerutdanningen er gjort om til en master, og det er innført flere kompetansekrav. Alt dette bidrar til å styrke læreryrket, sier Sennesvik.

En av Solberg-regjeringens største satsninger siden 2013 er «Lærerløftet». Målet med “Lærerløftet”, er å skape en skole hvor elevene lærer mer. Skolen skal gi alle en god start i livet, bidra til sosial utjevning og sikre norsk arbeidsliv og velferd.

Resultatene i videregående skole går fremover, både nasjonalt og i Nordland. Den siste skolebidragsindikatoren viser at skolene i Nordland er gode når det kommer til å løfte elevenes læring i forhold til hva forutsetningene skulle tilsi.

-Dette er positivt, men vi har enda mye å gå på for å bygge en enda sterkere kunnskapsskole i Nordland. Høyre ønsker at vi skal ha en tydelig plan for hvordan vi kan bidra til at flere av de som er ufaglærte i skolen i dag, kan få den riktige kompetansen, avslutter Sennesvik.

Kostra-tall fra 2018 viser at 23,6 % av undervisningspersonellet innenfor videregående opplæring i Nordland har både lang høyere utdanning, og pedagogisk utdanning. Det tilsvarende tallet for landet for øvrig, er 30,6 % av lærerne.