Musikk som studiespesialisering i Narvik

Nordland Høyre ønsker en videreføring avstudiespesialisering med musikk ved Narvik videregående skole.

Nordland Høyre ønsker en videreføring av studiespesialisering med musikk ved Narvik videregående skole. Fylkesrådet bestående av Ap, Sv, Senterpartiet og Krf har i sitt budsjettforslag foreslått å legge ned musikk som studiespesialisering i Narvik.

– Det er urovekkende og beklagelig at Fylkesrådet ønsker en nedleggelse av musikk som studiespesialisering, sier Marianne Dobak Kvensjø, fylkestingsrepresentant fra Høyre.

Med Arbeiderpartiet i spissen går det nå mot nedleggelse av musikklinja. Nå frykter Høyres Marianne Dobak Kvensjø at Ofoten blir stående uten estetiske fag i fremtiden.

– Her har man fått til godt samarbeid mellom skole, kommune og kulturnæringen for å gi et godt tilbud og med god gjennomføring av studieforløpet. Det er derfor uforståelig at fylkesrådet ikke ønsker slike initiativ velkommen og at man ikke lydhør overfor lokale behov og ønsker, sier Dobak Kvensjø.

Marianne Dobak Kvensjø kan kontaktes på mobil: 93427789