Høyre satser på samferdsel og videregående skoletilbud

Nordland Høyre vil styrke samferdsel og det videregående skoletilbudet i Nordland.

Gjennom å effektivisere fylkeskommunen, endre styringsmodell og sette utbygging av fylkeshuset og ny videregående skole i Bodø på is er det mulig å omdisponere 411 millioner kroner.

Høyre ønsker å bruke de innsparte midlene på drift og vedlikehold av fylkesveier, ferge og hurtigbåtruter og trafikksikkerhetstiltak i form av gang og sykkelveier.

– Ved å styrke samferdsels og infrastrukturtilbudet i Nordland bidrar vi til å opprettholde og styrke næringslivets konkurransekraft, sier Høyres gruppeleder Kai Henriksen.

Gjennom den økte satsingen ønsker Høyre å foreta utredning og oppstart av følgende prosjekter:

  • Sentrum Sortland
  • Skjomen – Ofoten
  • Bustneslia i Rana
  • FV 17 Meløy
  • Gravdal – Storeidet
  • FV Herøy – Dønna
  • FV Valnesfjord i Salten
  • FV 355 i Rana

– Ved å endre styringsform av fylkeskommunen spares det inn ytterligere 60 millioner som kan brukes blant annet til å styrke det videregående skoletilbudet, avslutter Henriksen.