Høyre sier nei til grunnrentebeskatning for fiskeri- og havbruksnæringen

Høyre avholderlandsmøte på Gardermoen denne helgen. Spørsmålet om grunnrentebeskatning for fiskeri-og havbruksnæringen er ett av temaene det har vært knyttet stor spenning til.

Saken ble behandlet på Høyres landsmøte fredag kveld, i en resolusjon som omhandlet lokal verdiskaping. Etter mye jobbing i forkant av behandlingen, kunne Nordland Høyre juble for flertall mot innføring av grunnrentebeskatningen.

Flere av Nordland Høyres delegater var på talerstolen under debatten om resolusjonsforslaget.

– Vi er svært glade for at vi fikk flertall for å ikke innføre grunnrentebeskatning for fiskeri- og havbruksnæringen. En slik beskatning vil svekke vår viktigste kystnæring, og vri investeringer, verdiskaping og arbeidsplasser til andre land og næringer, sier Grethe Monica Fjærvoll, leder i Nordland Høyre.

Havbruksnæringen bidrar i dag med 20 milliarder kroner årlig i skatt. Det pågår for tiden en utredning som skal se på hvordan skatte- og avgiftssystemet for denne næringen skal være i fremtiden.

– Et blått taktskifte vil doble sjømatnæringen på̊ en bærekraftig måte innen 2030. Dette vil gi stat og kommune vesentlig større skatteinntekter enn det noen særskatt vil gi, sier ordførerkandidat i Bodø, Lars Vestnes. Han er også svært fornøyd med vedtaket i landsmøtet.