Høyre vil bygge ut bredbånd

Fra 2014 til 2018 har statlig tilskudd bidratt til at61000 hjem har fått bredbånd. I år har Stortinget bevilget nær 200millioner kroner til ordningen, det er en økning på 50 millioner fra i fjor.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer alle fylkene til å sende inn forslag på aktuelle prosjekter. Nordland ligger an til å få en pott på 25 millioner kroner, som er den nest høyeste bevilgningen i landet. Telenor har varslet at kobbernettet skal stenges innen 2022, og det berører mange.

Fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen er opptatt av at Nordland få sendt inn prosjekter:

«Her er det viktig vi i Nordland kommer med aktuelle prosjekter slik at vi får bygd ut bredbåndsnettet.»

Fylkesordførerkandidat Joakim Sennesvik er glad for økningen av tilskuddet:

«Det er bra at Nordland ligger an til et såpass høyt tilskudd. Vi er et langstrakt fylke med store behov».

Høyre vil følge saken opp i fylkestinget.