Høyre vil ha et levende demokrati

I kommende fylkesting problematiserer Høyres Marianne Dobak Kvensjø at det er svært sjeldent at innbyggerinitiativ behandles.

Innbyggerinitiativ er en lovbestemt rett som gjør at fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag, dersom det er samlet inn minst 500 underskrifter.

«Til tross for at det ofte er et stort engasjement blant folk tilknyttet saker som skal opp i fylkestinget så ser vi sjeldent at det kommer innbyggerinitiativ.» Sier Kvensjø.

«For Høyre er det viktig å bygge samfunnet nedenfra og opp. Derfor ønsker vi å løfte problemstillingen, og se på tiltak som kan gjøres for at ordningen med innbyggerinitiativ blir bedre kjent.»

Fylkesrådet må svare på følgende spørsmål:

  • Hvilke konkrete tiltak vil rådet gjennomføre for sørge for at flere innbyggere kan sette saker på den politiske dagsorden? •
  • Hvordan vil fylkesrådet jobbe for å gjøre retten til innbyggerinitiativ bedre kjent blant innbyggerne i fylket?

Les mer her.