Høyre vil ha flere lærerspesialister i Nordland

Nordland har i dag 13 lærerspesialister innenfor videregående opplæring. Nordland Høyre ønsker å øke antallet lærerspesialister i Nordland. Nå tar de opp saken i fylkestinget.

– Søknadsfristen for å få tilskudd til lærerspesialister fra høsten 2019 er 12.april. Vi håper fylkesrådet søker om midler slik at vi får flere lærerspesialister i Nordland, sier fylkesordførerkandidat Joakim Sennesvik (H).

Lærerspesialister er spesialister i sitt undervisningsfag eller i begynneropplæring. Disse lærerne skal ta et særlig ansvar for faglig ledelse og utvikling på skolen. Regjeringens mål er at det skal være 3000 lærerspesialister om fire år, og at alle skoler skal ha tilgang til lærerspesialist i begynneropplæring.

– Lærerspesialistene er en viktig del av regjeringens satsing på en bedre skole. Erfaringene fra skolene som har hatt lærerspesialister er veldig positive, og bidrar til bedre læring og mer kunnskap i skolen, avslutter Sennesvik. Han kommer til å stille spørsmål til fylkerdået under fylkestingets samling i morgen. Der utfordrer han fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen, til å søke om midler for å få flere lærerspesialister.

Regjeringen øker støtten, slik at det til sammen kan bli over 1100 lærerspesialister i norske klasserom. Det er en dobling av antallet fra i fjor.

– Vi vil at dyktige og engasjerte lærere skal få mulighet til å utvikle seg, og at elevene skal møte lærere med enda større faglig fordypning. En lærerspesialist bidrar til å gjøre hele skolen bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.