Høyre vil sikre norske arbeidsplasser og velferd

Det er ved tildeling av nytt areal at nye store funn gjøres, at verdiskapingen maksimeres og banebrytende teknologi utvikles, både i oljeselskaper og i leverandørindustrien. Høyre vil holde et forutsigbart og høyt tempo ved å åpne nye områder for petroleumsaktivitet. Ellers kan viktige teknologiklynger i Norge forvitre, enten ved å bli nedlagt eller ved flytting til andre deler av verden.

Ida Pinnerød og Morten Melå i Bodø AP fronter i media et nei til konsekvensutredning og vern av LoVeSe, og trekker konklusjoner på vegne av medlemmene sine. De sier videre at dette har vi råd til. Pinnerød er nestleder i Nordland AP. På sosiale medier støtter fylkesrådsleder Tomas Norvoll og sentrale fylkespolitikere fra Nordland AP utspillet. Dette til tross for at det foreligger et landsmøtevedtak i AP, Fellesforbundet og IndustriEnergi, vedtaket på LO-kongressen, programerklæring fra Nordland AP samt et fylkestingsvedtak som alle er positiv til konsekvensutredning.

Det som er merkelig er at det ikke foreligger noe nytt som skulle føre til endring av petroleumspolitikken fra i fjor. Argumentasjonen er ikke ny og langt på vei satt sammen for å legitimere en ny petroleumspolitikk i AP. En nyorientering mot mindre forutsigbarhet og usikkerhet for Norges viktigste næring i mange tiår fremover.

APs leder Jonas Gahr Støre, har gjennom media siste uken skapt usikkerhet. Han støtter langt på vei Bodø AP og går dessverre enda lenger og sår tvil om fremtiden for hele olje- og gassnæringen. Det er mildt sagt overraskende og nok et eksempel på APs vingling. Man viser at man ikke er styringsdyktig og ikke vet hva man vil med næringen i Norge. Det må være pinlig for Bodø AP at distriktssekretær i LO-Nordland Rita Lekanger er forundret og lurer på hvorfor dette kommer nå. Samtidig går to representanter fra fellesforbundet som også er representert i bystyret og i fylkestinget ut og beskylder Melå og Pinnerød for at taktikkeri og populisme er viktigst.

AP har vært et industrivennlig parti, som har bygget sine beslutninger på kunnskap og med det gitt forutsigbarhet for utviklingen av samfunnet vårt. Medieutspillene skaper usikkerhet om hvor AP står i norsk olje- og gasspolitikk generelt, ikke bare vedrørende LoVeSe spesielt. Det tyder på at den ikke ligger fast. Er dette første steg på en ny politikk fra AP for en systematisk nedbygging av Norges største og fortsatt viktigste næring? En kime til demontering av våre sterkeste teknologiske klynger? Avvikling av 250.000 norske arbeidsplasser og over en tredjedel av eksporten vår?

Dette har vi ikke råd til! Skal vi evne å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, en god skole, barnehager og eldreomsorg – grunnlaget for at vi kan leve gode liv – må vi lykkes med omstillingen av norsk økonomi. I flere tiår vil den være avhengig av verdiene fra havbunnen og vil være avgjørende for vår velferd og verdiskaping mot det grønne skiftet. Veien har vi bygget på kunnskap. Det må vi fortsette med.

Det andre Nordland Høyre konstaterer med forundring er at Norsk Olje og Gass, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter, er totalt borte fra debatten. Hva mener Norsk olje og gass om APs vingling?

Nordland Høyre har i sin politiske plattform for 2015-2019 et klart standpunkt til å konsekvensutrede LoVeSe. Vi er tilhengere av mer kunnskap før vi konkluderer. Ny kunnskap er aldri feil. Saken er kompleks og det er mange interesser og hensyn å ivareta spesielt for andre deler av havøkonomien. Siden 1969 har oljeindustrien eksistert i lag med fiskeindustrien. Dette er ikke upløyd mark men man skal utøve en høy forsiktighet slik at andre næringer ikke blir berørt. Men det må aldri være tvil om at for Nordland Høyre kommer fisk først.

En konsekvensutredning betyr ikke at vi åpner et områdene for petroleumsvirksomhet, men gir oss bedre beslutningsgrunnlag. Eksempler på områder som ikke er åpnet etter fullført konsekvensutredning; Troms II i 1989, Nordland VII i 1994, deler av Nordland IV i 1994, Trøndelag i Øst i 1994, østlige del av Nordland VI i 1994, Møre-blokkene, størstedelen av Skagerrak i 1994, deler av Nordland V i 1994 og Troms II er faktisk «utredet» minst fem ganger.

Nordland og LoVeSe har en rivende utvikling. Sjømat og reiseliv er de store motorene og har en eventyrlig vekst. En konsekvensutredning vil vise om denne utviklingen vil utfordres ved eventuell olje- og gassutvinning i hele eller deler av områdene. Gjør de det, er svaret enkelt: Nei!

Nordland Høyre

Grethe Monica Fjærvoll, leder av Nordland Høyre

Beate Bø Nilsen, leder av programkomiteen og fylkestingsrepresentant

Joakim Sennesvik, leder av Bodø Høyre og fylkestingsrepresentant