Høyre vil ta i bruk ungdomsbedrifter

I kommende fylkesting vil Høyres Marianne Dobak Kvensjø ta opp hvordan fylkeskommunen i større grad kan ta i bruk sine ungdomsbedrifter.

Forslaget som fremmes går ut på at gaver som fylkesrådet deler ut ved konferanser, reiser og lignende skal benytte seg av produkter av lokale ungdomsbedrifter. Dette mener Høyre vil være et positivt bidrag for å styrke innovasjon og entreprenørskap hos unge i Nordland.

Sitater:

  • Her kan man gjennom enkle midler gi flere muligheten til å lykkes og være med på å tilrettelegge og skape engasjement for å skape egne arbeidsplasser.
  • Dette kan gi økt gründervirksomhet også senere i livet for vår ungdom. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for å legge til rette for dette.

Fylkesråden vil få anledning til å uttale seg om forslaget, og Høyre håper på positiv respons.

For ytterlige kommentarer: Marianne Dobak Kvensjø tlf: 934 27 786 eller mail: marianne.kvensjo@gmail.com