Bevilger mer til skole og samferdsel i Nordland

Høyres fylkestingsgruppe i Nordland. F.v. Anita Sollie, Jim Simonsen Jenssen, Beate Bø Nilsen, Joakim Sennesvik, Marianne Dobak Kvensjø, Stian Hiis Bergh, Stig Tore Skogsholm

Høyre har lagt frem sitt alternative budsjett for Nordland fylkeskommune. Der ligger det store satsinger på skole og samferdsel. 

-Fylkeskommunens hovedoppgaver er videregående opplæring, samferdsel og fylkesveger. Det er disse områdene Høyre i Nordland ønsker å prioritere enda sterkere enn det fylkesrådet legger opp til, sier Høyres gruppeleder Beate Bø Nilsen. 

Høyre opprettholder alle skoletilbudene fylkesrådet har foreslått å legge ned. I tillegg ønsker Høyre å legge tilbake tidligere kutt i samferdselstilbudet langs Nordlandskysten. 

På investeringssiden har Høyre blant annet lagt inn mer til fylkesveger og trafikksikkerhet. 

Høyres alternative budsjett ligger vedlagt.