Bevilger mer til skole og samferdsel i Nordland

Høyre har lagt frem sitt alternative budsjett for Nordland fylkeskommune. Der ligger det store satsinger på skole og samferdsel.

-Fylkeskommunens hovedoppgaver er videregående opplæring, samferdsel og fylkesveger. Det er disse områdene Høyre i Nordland ønsker å prioritere enda sterkere enn det fylkesrådet legger opp til, sier Høyres gruppeleder Beate Bø Nilsen.

Høyre opprettholder alle skoletilbudene fylkesrådet har foreslått å legge ned. I tillegg ønsker Høyre å legge tilbake tidligere kutt i samferdselstilbudet langs Nordlandskysten.

På investeringssiden har Høyre blant annet lagt inn mer til fylkesveger og trafikksikkerhet.

Høyres alternative budsjett ligger vedlagt.