Høyres forslag om fortsatt anløp Nord-Solvær ble nedstemt

I en interpellasjon til fylkestinget fremmet fylkestingsrepresentant Stig Tore Skogsholm et forslag om at Nord-Solvær skal fortsette som behovsanløp med Helgelandspendelen. Forslaget ble nedstemt.

Etter at beslutningen om å kutte ut anløp av Nord-Solvær med den kommende Helgelandspendelen ble kjent, har reaksjonene vært mange. Øya har 7 fastboende, mange fritidsboliger, samt næringsvirksomhet.
Skogsholm pekte blant annet på at fylkestinget tidligere har vedtatt at det skal være behovsanløp på Nord-Solvær, og stilte spørsmål ved om fylkesrådet har anledning til å overse et fylkestingsvedtak.
-Jeg har problemer med å se at et kutt av dette anløpet er i tråd med fylkestingets vedtak. Deviasjon, altså avvik fra den korteste traseen, er ikke et tema her. Med terminaltid tar det ikke mer enn enn 2-3 minutter å utføre dette anløpet. Men det gjør at vel 5-600 årlige reisende kan gjøre sine turer frem og tilbake uten å måtte bruke egen båt, som er alternativet hvis fylkesveien til øya fjernes, sa Skogsholm fra talerstolen.
Også komitéleder for samferdsel, Joakim Sennesvik (H) stilte spørsmål i saken. Blant annet på om fylkesrådet er fornøyd med hvordan fylkeskommunen gang på gang blir kritisert for manglende dialog knyttet til endringer i samferdselstilbud.
-Dessuten er slik politikk i sterk kontrast til det Senterpartiet gikk til valg på i fjor høst. Dette er ikke akkurat å ta «hele Nordland i bruk», som har vært Senterpartiets slagord. Nå legger de nok en gang opp til å rive vekk livsgrunnlaget for et lite lokalsamfunn, sier Sennesvik.

Gruppeleder Beate Bø Nilsen (H) tok opp økonomi, som fylkesråden og flertallet i fylkestinget har brukt som argument for å kutte anløpet.
-Under dette fylkestinget har Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og KrF valgt seg et årsresultat på over 88 millioner kroner, etter at man har fylt fondene, når vi behandler regnskapet for 2019. Det viser at Nordland fylkeskommune har penger til å løse saken. Da kan man ikke argumentere med at fylkeskommunen ikke har nok penger til å drive samferdselstilbud som dette, sier Bø Nilsen.
Fylkestingsrepresentant Anita Sollie (H) har også engasjert seg i saken.
-Det er synd å se at fylkesrådet overkjører et tidligere vedtak i fylkestinget i denne saken. Vi fikk støtte fra Frp, Rødt, Venstre og MDG, men det er svært skuffende at posisjonen, og da spesielt Senterpartiet, går imot egne lokallag og ikke vil støtte vårt forslag om å bevare anløpet, sier Sollie.
Opposisjonen i fylkestinget vil nå vurdere å fremme forslag om lovlighetskontroll i denne saken, med bakgrunn i at fylkesrådet ser helt bort fra et tidligere vedtak i fylkestinget.