Hvem i Nordland skal betale skatteøkningene dine, Gahr Støre?

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har lovet å øke skattenivået med 15 milliarder kroner dersom de vinner valget. For Nordlands vedkommende betyr det 500 millioner kroner mindre til lønnsmottakere, pensjonister og bedrifter. Hvem skal betale?

Arbeiderpartiet snakker varmt om at økt skatt skal finansiere mer velferd. Samtidig glemmer de at arbeidsplassene de skattlegger er den viktigste faktoren for velferd.

En positiv utvikling

Høyre har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid med det verste oljeprisfallet på 30 år og flyktningkrise. Det har vært en tøff periode, men nå går ledigheten ned og veksten opp. For selv om regjeringen har redusert skattenivået, har statens inntekter fra skattene økt. Dette gir en tydelig indikasjon på at regjeringens skattelettelser har vært vekstskapende. Det siste Nordland trenger nå er en skatte- og avgiftsøkning på 500 millioner kroner. Disse skatteøkningene truer den positive utviklingen vi nå ser blant bedriftene og i arbeidsmarkedet.

Hvem får regningen?

I stedet for å tappe Nordland for verdier i hundremillionersklassen, er dette penger som kunne ha blitt brukt til å kjøpe flere varer, tjenester eller brukes til investeringer i nye arbeidsplasser. Er det bedriftene som skal få skatteregningen, Gahr Støre?I stedet for å øke skattene vil Høyre gjøre norskeide bedrifter enda mer konkurransedyktige. Denne perioden har vi blant annet gjennomført forenklinger som har spart norsk næringsliv for 10 milliarder kroner. I neste periode skal vi forenkle og digitalisere slik at næringslivet sparer nye 10 milliarder. Vi skal også arbeide for å avvikle den særnorske formuesskatten gradvis, for dem som invester i norskeide arbeidsplasser. Dagens formueskatt innebærer en urettferdig konkurransefordel for utenlandske eiere som slipper å betale formuesskatt.

Skape mer, ikke skatte mer

Høyre vil har flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke jobber som lever av statsbudsjettet. Derfor må vi sørge for at de flinke bedriftene i Nordland kan skape mer og ikke skatte mer, slik Arbeiderpartiet vil. Hvis ikke bedriftene skal betale skatteregningen, er det kanskje pensjonistene? For en ukes tid tilbake lanserte Arbeiderpartiet sitt nye pensjonsforslag som skulle gi pensjonistene noen hundrelapper mer i året. Samtidig skrev Arbeiderpartiet på egne nettsider at «endringene ikke forventes å ha økonomiske konsekvenser over tid». Det er vanskelig å få dette regnestykket til å gå opp. Dersom pensjonistene skal få mer, men staten ikke skal betale, må jo det bety at utgiftene hentes inn på andre måter. Sannsynligvis skyldes det at skatten for pensjonistene også vil gå opp med Arbeiderpartiet i regjering. Dermed går vinningen opp i spinningen. Det er store muligheter for at pensjonistene kommer dårligere ut med Arbeiderpartiets forslag.

Mer skatt å betale for alle

Hvis ikke pensjonistene eller bedriftene skal betale, er det kanskje lønnsmottakerne som får regningen? Det er en dårlig prioritering om Arbeiderpartiet ønsker flere mennesker i jobb. Sannsynligvis skal alle betale mer skatt med Arbeiderpartiet. Det betyr at lønnsmottakere, pensjonister og bedriftseiere i Nordland betale over 500 millioner kroner i mer skatter og avgifter hvert år. Det er hverken et nødvendig eller konstruktivt bidrag til å skape flere arbeidsplasser. Arbeiderpartiet burde visst bedre.