Hvorfor bør nettopp du stemme Høyre?

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt, og i skrivende stund er det nøyaktig én uke til vi får svaret på hvilken politisk retning Norge skal føres de neste fire årene.

På TV2 sin ferskeste statsministermåling (søndag 03.09.17) tror hele 2 av 3 at Erna Solberg blir statsminister etter valget. På partibarometeret er AP og Høyre like store med 26,1%, mens borgerlig side har flertall med 87 mot 78 rødgrønne mandater. Den siste uken blir ulidelig spennende, og ingenting vil være avgjort før valgdagen 11.09.17.

Optimisme med Høyres resultater

For oss i Høyre er det viktig å fremheve de gode grunnene til at Erna og Høyre bør gis fornyet tillit i regjering. Høyre er stolte av å blant annet ha fått til følgende i nåværende regjeringsperiode:

 • rekordsterk kommuneøkonomi over hele landet
 • laveste arbeidsledighet på over 4 år (selv etter at det forsvant 50.000 jobber som en del av oljekrisen og det kraftige oljeprisfallet)
 • kortere helsekøer og raskere behandlingstid innen helsevesenet
 • rekordstor satsing på vei og kollektivtransport
 • kraftig redusert fravær i videregående skole

I tillegg opplever vi en gledelig optimisme over hele landet. Folket har fått troen tilbake, og mye av dette kan forklares med de gode resultatene som regjeringen har levert. Særlig i distriktene er optimismen og troen på fremtiden god, og Nord-Norge skiller seg ut som en av de sterkeste landsdelene.

Feilaktig kritikk

Nå tenker du kanskje at dette er stikk i strid med hva du har hørt fra blant annet AP og SP den siste tiden? Det har du i så fall helt rett i. Fra rødgrønn side har denne valgkampen i stor grad vært preget av uriktige angrep og nedsnakking av regjeringens politikk. Her er noen eksempler:

 • Jonas Gahr Støre hevder at optimismen i distriktene går ned – det er beviselig feil
 • Hadia Tajik hevder at det ikke er blitt skapt flere jobber under denne regjeringen – det er beviselig feil
 • Trond Giske hevder at denne regjeringen ønsker økte forskjeller – det er beviselig feil
 • Trygve Slagsvold Vedum hevder at denne regjeringen har vært den mest sentraliserende vi noen gang har sett – det er beviselig feil

I forhold til sistnevnte punkt viser det seg faktisk at Senterpartistyrte regjeringer har ført en mer sentraliserende politikk enn det de blå har gjort. I forrige AP/SP-regjering ble det lagt ned flere gårdsbruk, lagt ned flere sykehus og flyttet færre arbeidsplasser fra by til distrikt enn ved nåværende H/FRP-regjering.

Høyre vil mer

For Høyre er det likevel viktig å fokusere på egen politikk og egne løsninger. Selv om Høyre har fått til svært mye bra i regjering er fortsatt mye ugjort. Ved fornyet tillit vil Høyre blant annet prioritere:

 • helsekøene og ventetiden på behandling skal videre ned, målet er ytterligere 20% reduksjon
 • veksthemmende skatter og avgifter skal reduseres, slik at bedrifter kan øke sin konkurransekraft og skape enda flere nye jobber
 • sikre trygghet og beredskap gjennom et sterkere forsvar og politi
 • tidlig innsats i skolen under slagordet ”alle barn skal lære sin ABC og 1-2-3”

Høyre har i tillegg igangsett en rekke viktige reformer, og flere av disse har allerede gitt gode resultater. Som eksempel kan fritt behandlingsvalg og fraværsgrensa i videregående skole nevnes. Både AP og SP truer med å reversere flere av reformene som den blå regjeringen har iverksatt. Det vil ikke være heldig for Norge. Høyre lover at vi skal fortsette det viktige reformarbeidet også i kommende regjeringsperiode.

Viktig for Lofoten

For oss i nord, og særlig for oss i Lofoten er en stemme til Høyre ekstra viktig ved dette valget. På Nordland Høyres stortingsliste står Jonny Finstad (Vestvågøy) og Elizabeth Åsjord Sire (Vågan) på henholdsvis 2. og 3. plass. Det betyr at dersom Høyre gjør et godt valg i Nordland, ligger altså Lofoten an til å få inn to (!) faste stortingsrepresentanter.

Et slikt resultat vil være helt unikt, og ikke minst særdeles positivt for hele Lofoten. Vår region står overfor mange spennende utfordringer i tiden som kommer. Da er det ekstra viktig med representanter på Stortinget som kjenner Lofoten godt, og som vil kjempe for Lofoten sitt beste i enhver sammenheng. Det vet jeg at både Jonny og Elizabeth vil gjøre.

Suksessoppskrift

Optimismen er nå tilbake tilbake for fullt, og Norge går som det suser. Ledigheten faller og det skapes flere nye jobber. Det gir mer velferd, og en bedre og tryggere hverdag for de som trenger det mest. Valget i år står mellom et trygt regjeringslederskap med Erna Solberg i spissen, eller et rødgrønt alternativ der MDG og Rødt kan få stor innflytelse. Det vil ikke Norge være tjent med. Hvorfor skal vi endre en oppskrift som fungerer så godt? Høyre ber om fire nye år for å gjøre mer av det som virker. Vil du ha Erna som Statsminister må du stemme Høyre.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt valg, og oppfordrer til bruk av stemmeretten – enten ved å avgi en forhåndsstemme eller ved oppmøte i valglokalet på valgdagen.