Idrettens viktighet for å unngå utenforskap

Mangfold og inkludering var temaet ordførerkandidat for Rana Høyre, Anita Sollie tok opp i sin landsmøtetale

Anita Lill Sollie på talerstolen under Høyres landsmøte 2023

I hjembyen min har vi fotballaget Rana Fotballklubb. Deres visjon er «Fremover i lag». For de har skjønt at verdier skapes gjennom samarbeid, inkludering og fellesskap. For meg er de fotballklubben med det store hjerte og har et samfunnsengasjement langt utenfor fotballbanen.

For i felleskap med Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Helgelandssykehuset og Rana kommune, drifter fotballklubben et gatelag som er lavterskeltilbud til personer som har utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

Sammen har de fokus på mangfold og inkludering gjennom ulike aktiviteter rettet mot barn og unge i Mo i Rana, hvor tilbudene er gratis.

Anita Sollie som keeper på trening med gatelaget i Rana

Skulle aktivitetene koste penger å delta på, har dem opprettet ett solidaritetsfond hvor de som ikke har økonomi til å delta, kan få dekket alle kostnader. For økonomi skal ikke være et hinder for å delta i idretten. 

Idrett er en viktig del av hverdagsintegreringen. Derfor har fotballklubben tilrettelagt for fremmedspråklige gjennom informasjonsskriv til en rekke språk, for å hjelpe alle uansett bakgrunn, inn i idretten. Dette har de delt med klubber og idrettslag i hele byen.

Sammen med de 25 største bedriftene i Rana har fotballklubben dannet ett nettverk med fokus på inkludering, raushet og integrering.  

For idrett har ofte ringvirkninger langt utenfor idretten. Klubben har gått sammen med Bodø Glimt for først og fremst styrke samarbeidet mellom fotballklubbene på sport. Men det handler like mye om å styrke samarbeidet mellom næringslivet i og mellom de to største byene i Nordland.

Utenforskap har vi dessverre mye av i Norge. Det er den største utfordringen vi har.

Jeg syns vi alle skal stille oss spørsmålet;

Kan jeg gjøre en forskjell?

Kan jeg bidra til at noen rundt meg kan få det litt bedre?

Kan jeg få noen til å føle seg velkommen, kanskje gi noen en klem eller et smil?

Svarene er ja! Vi kan alle bidra til at verden blir et bedre sted å være i.