Ikke tapp Nord-Norge for kapital, arbeidsplasser og kompetanse

Av: Geir-Inge Sivertsen og Eivind Holst, fylkesledere for Høyre i nord.

 Fra venstre: Eivind Holst og Geir-Inge Sivertsen.

Lokalpolitikere i nord kan ikke sitte stille og se på at regjeringen tapper Nord-Norge for privat kapital. Det vil føre til at landsdelen mister både arbeidsplasser og kompetanse. Det kan vi rett og slett ikke akseptere.

Høyre maner derfor til kamp mot skatteforslaget til Støre og Vedum når det gjelder innretningen på grunnrenteskatten og det samlede skattetrykket som regjeringen legger på nordnorske bedrifter.

Det virker demotiverende på næringslivet og skaper stor usikkerhet når endringer ikke er gjenstand for en prosess hvor partene kan samvirke om endringene. Endringene i skattesystemet som er bebudet oppleves som et ran av privat kapitalt til fordel for fortsatt økt offentlig pengebruk.

Vi forventer at de rødgrønne politikerne gjør det samme, og hever sine stemmer på vegne av folk og næringsliv i nord. Ingenting er viktigere nå, det handler om livskraftige lokalsamfunn med muligheten til å skape arbeidsplasser og verdier slik at folk kan bo og leve gode liv i hele Nord-Norge.

Vi kan ikke akseptere en politikk der regjeringen henter inn store skatteinntekter fra folk og næringsliv i nord, samler det i Oslo og fordeler pengene ut igjen, uten at vi har noe vi skulle sagt. Rødgrønne politikere i nord; hev stemmen mot egen regjeringen!