Ingen barn skal oppleve mobbing

– Det er elevenes opplevelse av skolemiljøet til enhver tid skal være avgjørende. Ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle, sier Marius Hansen som er fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland.

Ingen barn skal oppleve mobbing i Norge. Det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har. Nordland Høyre er derfor svært fornøyd med den nye mobbeloven som viser en tydelig nulltoleranse mot mobbing.

– Det er elevenes opplevelse av skolemiljøet til enhver tid skal være avgjørende. Ingen voksne skal overprøve eleven eller fortelle eleven hva han eller hun må tåle, sier Marius Hansen som er fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland.

Hansen mener det er helt avgjørende å styrke de voksnes kompetanse i barnehagen, skolen og kommunen, slik at barn og deres familier får den hjelpen de trenger i en vanskelig situasjon.

– Det blir innført en ny aktivitetsplikt som skal sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det bra, noe som er avgjørende for de som rammes, avslutter Hansen.

Marius Hansen kan kontaktes på mob: 95744985