Ingen tid for eksperimenter

Dette er ikke tiden for nye eksperimenter i norsk politikk. Vi må fortsette med det som virker.

Snart er valgdagen her. Din stemme kan gjøre en forskjell. Norge står ovenfor et viktig veivalg. Skal vi fortsette med en politikk som virker, eller skal vi utsette landet for et eksperiment hvor MDG, SV, Rødt og Senterpartiet får en sterk påvirkning på kursen videre.

Når du står der i valglokalet håper jeg du tenker på at Norge er på rett vei. Optimismen er tilbake. Ledigheten går ned og veksten i økonomien er på vei opp. Det vi trenger er en regjering med Høyre og Erna ved roret som har en politikk for å skape flere jobber. Det er ikke politikere som skaper jobbene. Det er det kvinner og menn over hele landet med pågangsmot og ideer som gjør. Men politikken som føres påvirker bedriftenes muligheter til å satse. Når bedrifter satser utvikles det nye ideer og skapes flere jobber. Det siste norske bedrifter trenger er milliarder i nye skatteøkninger slik Ap, Sp, SV, MDG og Rødt går til valg på.

Mange av dere har barn eller barnebarn i skolen. Høyre vil ha en skole som gir muligheter for alle. Etter snart fire år med Høyres kunnskapspolitikk ser vi at pilene peker riktig vei. Elevene lærer mer, er mer til stede og flere gjennomfører. Men vi er ikke i mål. Vi vet at elever som ikke henger med i timen ofte gir opp. Derfor vil vi ha en storsatsing på tidlig innsats. Det skal forhindre at barn slutter å rekke opp hånden. Vi skal innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever som sliter, og vi vil ansette flere tusen begynnereksperter for å hjelpe elevene med å knekke lesekoden. Norske skoleelever trenger ikke en ny regjering med partier som vil svekke kunnskapsnivået i norsk skole.

De aller fleste av oss trenger helsehjelp en eller flere ganger i livet. Høyre mener at du skal være sikret rask og god hjelp når du trenger det. Det er nå 70.000 færre mennesker står i helsekø enn da vi tok over. Ventetiden er redusert med to uker i snitt. Det betyr mindre usikkerhet for tusenvis av mennesker. Det er innført pakkeforløp som gir kreftpasienter mer forutsigbarhet og trygghet. Men vi skal videre. Ventetiden skal ytterligere ned og flere skal få pakkeforløp. For Høyre er det viktig at helsetjenesten skal være til for pasienten, ikke omvendt. Du skal bli sett og du skal bli lyttet til. Norge trenger ikke en ny regjering som vil svekke pasientenes valgfrihet og som gjør det vanskeligere for de som sliter.

Dette er ikke tiden for nye eksperimenter i norsk politikk. Vi må fortsette med det som virker. Derfor stemmer jeg Høyre.