Innføre psykososialt førstehjelpskurs i skolen

Kurs kan hjelpe ungdommer slik at de er mer forberedt på hva de skal gjøre og si om de merker at kompisen eller venninnen sliter, ikke minst hvordan de skal gå fram uten å potensielt virke «respektløs» eller uviten.

Et problem i dagens samfunn er at ungdommer og særlige gutter ikke tør å snakke ut om at de har det vanskelig, dette fører til at det ofte hoper seg opp og kan føre til langvarige depresjoner eller nedsatt psykisk helse.

Når 15-20 prosent av ungdom har klare symptomer på depresjon og 5 prosent kan diagnostiseres med depresjon, er det viktig at ungdom vet hva de skal gjøre om en venninne eller kompis har det vanskelig. For å hjelpe ungdommer kan vi innføre psykososialt førstehjelpskurs inn i skolen.

Dette kurset kan hjelpe ungdommer slik at de er mer forberedt på hva de skal gjøre og si om de merker at kompisen eller venninnen sliter, ikke minst hvordan de skal gå fram uten å potensielt virke «respektløs» eller uviten.

Kurset kan gjennomføres av skolens helserådgiver, psykiske helserådgiver eller andre ansatte som har kompetanse innenfor psykisk helse. Det kan gjennomføres innenfor premissene til flere skolefag, da kurset er relevant for det tverrfaglige temaet ‘folkehelse og livsmestring’ fra den nye læreplanen.

Ungdommer trenger med kompetanse på dette feltet og om psykososial førstehjelp kan hjelpe en ungdom som ikke vet hvordan man går fram, så er det verdt det.

Nordland Høyre vil:

• Innføre psykososialt førstehjelpskurs i skolen