Ja til kjernekraft og grønn energi

Grønn energi er nøkkelen for videre utvikling av regionen, derfor har Nordland Høyre vedtatt en resolusjon angående dette på årets fylkesårsmøte

Norge og Europa står midt i en strømpriskrise. Vannmagasinene har blitt tappet langt ned, vindmøllene har stått uvanlig mye stille og Russland forsøker å splitte Europa ved å holde igjen gass. Norge og Europa trenger en mer energi mer enn noen gang, da er kjernekraft del av løsningen.

Vi trenger mer klimavennlig strøm i fremtiden. 60% av energien vi bruker i dag er utenfor strømnettet. Dette må elektrifiseres dersom vi skal klare å nå klimamålene våre. Dersom vi skal klare å elektrifisere 60% av energiforbruket vårt i tillegg til at vi skal legge til rette for ny industri vil energibehovet fremover være enormt høyt. Vi trenger mer energi i alle former; mer naturgass fra Barentshavet og utenfor Helgeland, blått hydrogen, havvind og vindkraft på land, vannkraft, solenergi og kjernekraft.

Strømkrisen har vist oss at vi trenger mer stabil strøm. Kjernekraft gir viktig grunnlast i energisystemet og satses stort på av vårt søsterparti i Sverige som også har store innslag av vind- og vannkraft. Norges strømforsyning trenger mer stabil grunnlast når vi skal fase inn stadig mer fornybar kraft fra sol og vind.

Kjernekraft er en arealeffektiv energikilde. Kjernekraft produserer per areal mye mer strøm enn energikilder som for eksempel vindkraft. Et lite, modulært kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane kan produsere like mye energi som 100 km2 med vindmøller. Hvis vi skal bevare mest mulig natur samtidig som vi skal omstille oss til det grønne skiftet kommer vi ikke foruten kjernekraft.

Nordland Høyre vil:

  • bygge ut vindkraft på land der det er lokal aksept for det, og legge til rette for lokale ringvirkninger
  • utrede mulighetene for små modulære kjernekraftverk i Nordland.
  • i dialog med fiskerinæringen satse på havvind utenfor Helgeland og Vesterålen som kan ilandføre kraft til de to sterkeste kraftknutepunktene i Nordland som er i Narvik og Røssåga, hvor det er utvekslingskapasitet med Nord-Sverige
  • satse på oppgradering av vannkraft og småkraftverk samt energieffektivisering
  • satse på solenergi som kan spare vannmagasinene i sommerhalvåret
  • utrede mulighetene for industriparker i Nordland der kjernekraft er blant kildene til strøm
  • at Norge skal ta en ledende rolle i forskningen på Thorium samt tidevanns- og bølgekraft
  • utnytte bioenergiressursene i Norge i større grad enn nå

at Norge skal forske mer på fusjonskraft hvor vi allerede har forskningsmiljøer i forskningsfront i Norge