Kai skal lede nominasjonsarbeidet i Nordland Høyre

Fylkesstyret i Nordland Høyre har nedsatt nominasjonskomiteen som skal arbeide frem forslag til stortingsvalgliste for Høyre i 2021. Komiteen skal ledes av Kai Henriksen fra Rana.

Kai Henriksen fra Rana ble av fylkesstyret valgt som leder av nominasjonskomiteen til Nordland Høyre.

Her er hele komiteen:

  1. Leder: Kai Henriksen, Rana
  2. Medlem: Paul Birger Torgnes, Brønnøy
  3. Medlem: Liv Bente Kristoffersen, Bodø
  4. Medlem: Ronny Borge, Fauske
  5. Medlem: Grete Ellingsen, Sortland
  6. Medlem: Marianne Dobak Kvensjø, Narvik
  7. Medlem: Gitte Øgård, Unge Høyre

Kai Henriksen har lang fartstid i partiet, og har blant annet vært ordfører i Rana og gruppeleder for fylkestingsgruppen.

-Jeg takker for tilliten partiet har gitt meg, og ser frem til en ryddig nominasjonsprosess der alle medlemmer av Nordland Høyre får gode muligheter til å fremme sine kandidater, sier lederen av nominasjonskomiteen, Kai Henriksen.

Fylkesstyret vedtok også følgende fremdriftsplan for nominasjonsprosessen:

Frist/datoerHva

30. april

Sittende representanter og vararepresentanter forespørres og svarer på om de ønsker gjenvalg

01.mai

Svarene fra sittende representanter/vararepresentanter offentliggjøres på nettsidene

15. mai-15. juni

Medlemmer i Nordland Høyre gis mulighet til å komme med innspill på kandidater

20.jun

Avklaring på om foreslåtte personer ønsker å være kandidater

20.jun

Alfabetisk liste over innspilte kandidater som ønsker å være kandidater presenteres

Innen 20. sept

Prøvenominasjon/valg av delegater til nominasjonsmøtet

20.-27. sept

Rådgivende avstemming blant Nordland Høyres medlemmer

09.okt

Frist for innkalling til nominasjonsmøtet

23.okt

Frist for å levere innstilling på listeforslaget

7.-8. november

Nominasjonsmøte i Bodø