Klimautfordringen er dypt alvorlig. Vi i nord har løsningene

Den siste klimarapporten understreker det dype alvoret i klimautfordringen. Vi trenger innsats både globalt og lokalt. I Nord-Norge har vi løsningene for et kraftfullt norsk bidrag i den internasjonale kampen mot klimaendringer.

Bård Ludvig Thorheim, Marianne Dobak Kvensjø og Johann Martin Krüger. Nordland Høyres toppkandidater til stortinget.

La oss ta deg med på en reise i Nordland for å illustrere. I Mosjøen produseres verdens reneste aluminium. De utkonkurrerer kinesiske anlegg som har ti-gangen i utslipp sammenlignet med vefsningene. Ytterligere grønn industrietablering i Vefsn er overmoden, og Bergen Carbon Solutions er blant interessentene.

I Salten brukes banebrytende teknologi i prosessindustrien i Sørfold, som sparer inn utslipp på 1500 tonn CO2 i året, tilsvarende 500 000 dieselbiler. I Glomfjord er spaden gått i jorda for produksjon av hydrogen om få år. Regjeringen har nylig lovet nye milliarder til en historisk stor satsing på hydrogen. Bare i Narvik kan det skapes 500 nye jobber innen produksjon av hydrogenbrenselsceller til maritim sektor.

Hydrogen er det Vestfjordfergene skal gå på, og etterhvert kanskje både Nordlandsbanen og flyene. Bodø er en ypperlig lokasjon for et nasjonalt testsenter for grønn luftfart på kortbanenettet, med sine mange kompetansemiljøer innen luftfart. Bodø vil fortsatt være flybyen. Men med «Ny by ny flyplass» vil vi også være den grønneste byen med banebrytende, klimanøytral urban byutvikling.

I Lofoten tar prosjektet «De grønne øyer» av. De vil vise vei for bærekraftig reiseliv med en visjon om et klimanøytralt, naturskjønt øyrike om få år. Fra Vesterålen i nord til Brønnøysund i sør utvikles verdensledende teknologi for en mer bærekraftig og klimavennlig sjømatnæring. Som Norges største sjømatfylke skal vi lede an også her, i det verdens etterspørsel etter sjømat forventes å femdobles innen 2050.

I Mo i Rana bygges Norges første og største batterifabrikk. Det utgjør et stort bidrag til elektrifiseringen av hele Europa, og attpåtil 1500 lokale arbeidsplasser. Utenfor Sandnessjøen kan vi få realisert havvindparker om noen år, som møter behovet for mer ren kraft i tiårene fremover.

Vi er rike på det som hele verden etterspør nå i det grønne skiftet: Ren energi, metaller, mineraler, ren og vakker natur. Nord-Norge kan gi det største bidraget av alle regioner i Europa til en grønnere fremtid hvor vi tar vare på klimaet og miljøet.

Vi er godt i gang. Men den positive utviklingen står i fare ved en rød-grønn maktovertagelse dette stortingsvalget. Utstillingsvinduet deres er Oslo. Vi trekker ikke intensjonene i tvil, men gjennomføringen står til stryk. Det har ikke manglet på ubegripelig symbolpolitikk som gjør folks hverdag vanskeligere. Politikk som har snudd klimaengasjement til klimamotstand. Samtidig som klimautslippene har gått opp i Oslo under deres styre! Med en slik klimapolitikk for Norge vil vi ikke nå målene vi har satt.

I motsetning til hva venstresiden hevder, trenger vi også å holde fast ved EØS-avtalen. Den er med på å opprettholde konkurransekraften for nordnorsk industri som har langt grønnere løsninger enn sine utenlandske konkurrenter.

Vi trenger en politikk som målbart kutter utslippene – ikke utviklingen. Den politikken har vi i Høyre. Det har vi bevist denne regjeringsperioden og vi er klare for å fortsette på den jobben med uforminsket styrke.