Kraftkommunene har blitt hørt

Høyre sier nei – dermed tyder alt på at planene om ny kraftbeskatning ikke blir vedtatt: – Vi i kraftkommunene har blitt hørt, sier varaordfører i Rana, Anita Sollie.

Nå tyder mye på at dette utvalgets innstilling ikke blir vedtatt. Dermed får kraftkommunene beholde pengene de i dag får fra kraftverkene i sin kommune, som tidligere.

– Vi i Høyre har i dag behandlet dette spørsmålet i et energiseminar. Vi er klare på at det er uaktuell politikk å gå inn for en ny beskatningsform, som tar fra kommunene store inntekter. Det sier seg selv at kommunene skal ha noe igjen for at de har stilt store arealer til disposisjon for storsamfunnet, sier næringspolitisk talsperson Margunn Ebbesen i Høyre fra Brønnøysund.

Les mer om saken i Rana Blad.