Krever hjelp til grønn omstilling

Utspill fra fylkestingsrepresentant for Nordland Høyre Isabella Emilie Pigini Storli under fylkestinget i februar 2024

Fylkestingsrepresentant fra Høyre Isabella Emilie Pigini Storli.
Foto:Trond-Erlend Willassen

– Skal vi vinne konkurransen om grønne arbeidsplasser og grønn omstilling, så må betingelsene for næringslivet bli bedre, sier Isabella Emilie Pigini Storli, fylkestingsrepresentant for Høyre i Nordland.

Hun viser til at konkurransen vi står overfor i Europa og verden er knallhard, og betingelsene for å etablere seg i Nordland og Norge må bli bedre om samfunnet skal lykkes.  
– Vi trenger å få på plass gode rammevilkår for grønn omstilling av samfunnet og for å få utnyttet fortrinnet Nordland har. Det må staten være med på, sier Storli.

Store ambisjoner

Nordland fylkeskommune har som ambisjon å redusere egne klimagassutslipp med 60 % innen 2030, sammenlignet med 2016. Dette tror ikke Storli er mulig uten hjelp fra staten.  
– Dersom vi skal lykkes, kan vi ikke gjøre det alene. Det sier vi i et høringssvar til Klima- og miljødepartementet som blir behandlet under fylkestinget denne uka. Både næringsliv, fylkeskommuner og kommuner må få støtte i form av mer penger, veiledning og verktøy.  

Større ansvar for kommunene

Et av forslagene i høringen er å gi kommunene et lovfestet ansvar for å bidra i den grønne omstillingen. Dette er høyrepolitikeren positiv til, men ikke uten forbehold.

– Arbeidet for å nå ambisiøse klimakrav i Nordland må intensiveres. Da er det viktig at fylkeskommunen og kommunene i Nordland får nødvendig støtte. Særlig innenfor innovative klimatiltak som for eksempel prosjektet «Fremtidens hurtigbåt», sier Storli.  

Grønt industrieventyr i Nordland

Lofoten Islands, Norway.

Hun mener det meste ligger til rette for at det kan komme både et grønt industrieventyr og et grønnblått næringseventyr i Nordland.

– Nordland har naturlige fortrinn for miljøvennlig produksjon av varer. Vi har ressurser til å produsere store mengder fornybar energi og kan bruke kortreiste råvarer. Allerede i dag har vi en verdensledende prosessindustri, og sjømatnæringa i Nordland har også gode forutsetninger, mener hun. Gylne muligheter hun peker på er utfasing av fossilt drivstoff, reduksjon i import av fôringredienser og nye arter innen både fiskeri og oppdrett. Dette kan enkelt bli gjort gjennom endring av relevant regelverk, mener fylkestingsrepresentanten.  

– Vi må stanse utslippene, ikke utviklingen. Nordland skal være ledende på grønn industri, men toget går raskt og vi kan ikke bli stående igjen på perrongen når det går!