Krever svar

Høyres Bente Anita Solås vil i kommende fylkesting stille spørsmål tilknyttet samlokaliseringen av Vest-Lofoten VGS.

I forbindelse med samlokaliseringen av Vest-Lofoten VGS har det oppstått en rekke usikkerhetsmomenter som Høyre krever svar på fra ansvarlig fylkesråd.

Vi har arbeidet så lenge for realiseringen av en samlokalisert skole, og da smerter det å se at dette kan bli en samlokalisering med bismak siden hele byggfag med elever og lærere ser ut til å stå uten mulighet å kunne benytte seg av fellesarealene i nyskolen. Sier Solås.

Styringsgruppen som er nedsatt har sett på dette, men lærerne ved skolen får ikke innsyn i hva de har sett på.

– Jeg fatter ikke at det skal være så vanskelig å holde byggfagslærerne orientert om ståa til prosjektet både rent økonomisk og prosessmessig.

Ved lokasjon av byggfag gjør avstanden det altså slik at de ikke har anledning til å benytte seg av den nye samlokaliserte skoles kantine eller andre fellesareal i løpet av skoledagen, hverken for elever eller lærere. Dette trenger vi å få en avklaring på.


Derfor stiller Høyre følgende spørsmål:

  • Hvordan blir de ansattes medbestemmelse ivaretatt, fra politisk vedtak til gjennomføring?
  • Hvordan sikrer fylkeskommunen at informasjon om endringer informeres om til de berørte?
  • Når elever og lærere ved dagens lokasjon av byggfag (og planlagt lokasjon), ikke blant annet kan benytte seg av de funksjonaliteter som gis i samlokalisert skole 2 som kantine og fellesarealer, kan det da betegnes som en samlokalisering?
  • Hva er status for prosessen rundt leie av idrettshall og realisering av byggetrinn 2 for byggfag?

For ytterlige kommentarer: Bente Anita Solås tlf: 99263 800 eller mail: bente.anita.solas@nfk.no,