Kritiserer Nordland KrF eget parti for regionale utviklingsmidler?

Litt spesielt at leder av Nordland Krf som også er fylkesråd for næring går ut og kritiserer regjeringens bevilgninger til regionale utviklingsmidler. Det er vel på sin plass å minne på om at KrF har vært støttespiller i statsbudsjettet for regjeringen de siste seks årene som det vises til. Da falle kritikken om reduksjon av regionale utviklingsmidler på stengrunnen!

Tydelig har fylkesrådet i Nordland blitt fornærmet over denne kritikken. Kritikken var at man deler ut nesten 900 millioner, men mangler oversikt over resultatene. De milliarder som primært skulle skape arbeidsplasser kunne ikke dokumenteres å ha effekt. Få rapporter kan dokumentere noen effekt. Etter 6 år skulle man tro at effekten skulle kunne måles. Er det slik at når fylkesrådet i Nordland får kritikk, så tar forskningsinstitusjoner som Samfunnsøkonomisk analyse, Oxford Research og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) feil? Er fylkesrådets fornærmelse rettet mot forskningsinstitusjonenes kritikk eller at NRK setter fortjent fokus på saken i media? Nei, de velger å rette kritikken mot Nordland Høyre. Når forskningsinstitutter gir kritikk for bruken av regionale utviklingsmidler, ja da mener Nordland Høyre at det er på tide å se på alternativ bruk av deler av midlene og målrette dem bedre.

Regjeringen, sammen med KrF, følger med og har redusert denne potten og heller vridd midlene over til samferdsel som vi vet gir effekt og som næringslivet etterspør. Næringslivet i Nordland etterlyser mer satsing på vei, forskning og utvikling og det har de fått gjennom 1,25 milliarder til fylkesveier i Nord-Norge, som Nordland ikke klarer å bruke opp pga. manglende prosjektering. Det investeres i store infrastrukturer som E6 Helgeland, E6 Sørfold, Hålogalandsbrua og Hålogalandsveien

Selv om Nordland får redusert regionale utviklingsmidlene, så er de ikke blitt borte. I tillegg har Nordland fått

  • 76 millioner fra Havbruksfondet
  • 43 millioner til Nord-Norges tilskudd, og
  • 45 millioner i skjønnsmidler

Disse midlene ønsker Nordland Høyre å bruke målrettet til bl.a. næringslivet.

Høyre har stor respekt for den tilliten folket i Nordland har gitt oss til å forvalte pengene gjennom fylkeskommunen. Da må de forvaltes til det beste for nordlendingen.