Like muligheter får vi gjennom en god skole

Høyre satser på læreren, ønsker en skole som stilller krav og setter kunnskap først.

En god skole for alle er det beste virkemiddelet som finnes for å gi alle like muligheter, uavhengig bakgrunn. For Høyre har det alltid vært viktig at vi skal sette kunnskap i skolen først.

Veldig mye er bra i norsk skole i dag, men vi har fortsatt en rekke utfordringer. For mange elever blir hengende etter tidlig i skoleløpet, særlig gutter, og altfor mange faller ut av videregående. Derfor må vi ha en skolepolitikk som fungerer.

Det er viktig for oss i Høyre at elevene er på skolen for å lære. Vi vet at den største enkeltfaktoren for at skolen skal være god er dyktige lærere, men det hjelper lite å ha en god lærer uten at elevene er til stede i undervisningen. Derfor har Høyre blant annet stått i front for at det skulle innføres en fraværsgrense i videregående skole. Denne ser vi nå resultatene av; antall dager elever er borte har gått ned med om lag 40%. På yrkesfag er det nærmest halvert.

For lærere har regjeringen lansert lærerløftet. Dette har ført til blant annet at flere lærere får tilbud om etter- og videreutdanning. Kravene for å komme inn på lærerstudiet er skjerpet, og det stilles krav om at lærerne skal ha fordypning i de fagene de underviser i. Slik har vi en garanti for at elevene har en dyktig fagperson å forholde seg til. Det er også startet opp et pilotprosjekt med alternative karriereveier i klasserommet. Dette vil si at dyktige lærere får muligheten til å videreutdanne seg til “lærerspesialister” med høyere lønn og mer ansvar. Lærerspesialister har ansvar for skolens faglige utvikling, og er opprettet for å gjøre det mer attraktivt for lærere å bli værende i skolen.

For å få redusert frafallet er det viktig at vi sørger for en god skolehelsetjeneste. Siden Høyre kom i regjering har det blitt ansatt 410 nye helsesøstre og denne satsingen skal fortsette neste periode. Det er også viktig at vi sørger for at elever får gode overganger mellom trinnene, blant annet skal vi sørge for at elever som mangler grunnlag for karakter, eller får karakteren 1 i fag ved utgangen av ungdomsskolen, skal tilbys forberedende kurs eller få muligheten til å ta fag opp igjen før de begynner på videregående skole.

Høyre står fast på at å stille krav er viktig og vi skal fortsatt gjøre det som trengs for mest mulig kunnskap i skolen. Godt valg.

Jørgen T. Fjørtoft,

Stortingskandidat Nordland Høyre