Mennesker trenger andre mennesker – hele livet

Når du blir pensjonist er den første tiden euforisk – du kan sove lenge – du kan reise så lenge du vil – du er FRI til å bruke tiden, bare på deg selv. Men – det går ikke så lenge innen du begynner å savne innhold i livet ditt. En mening med hverdagen – noen holdepunkter i tilværelsen.

Høyre ønsker å gi de eldre trygghet for helse, mestring, trivsel og trygghet i den siste delen av livet. Det er omlag 10-15 prosent av den eldre befolkning, som har behov for omsorgstjenester. De resterende 80-85 prosentene er oppegående, raske, selvhjulpne mennesker.

Da gjør man som man vil

Når du blir pensjonist er den første tiden euforisk – du kan sove lenge – du kan reise så lenge du vil – du er FRI til å bruke tiden, bare på deg selv. Men – det går ikke så lenge innen du begynner å savne innhold i livet ditt. En mening med hverdagen – noen holdepunkter i tilværelsen. Høyre er det eneste politiske parti som har en aktiv senior forening, som er landsomfattende med 12 fylkesorganisasjoner, 70 lokalforeninger og neste 4000 medlemmer.

Vi har som formål å stimulere seniormedlemmene til politisk aktivitet, særlig med henblikk på eldrepolitikk og til utnyttelse av seniorenes kunnskaper og kompetanse til viktige samfunnsoppgaver. Senior Høyre ønsker å bevare velferdsstaten for fremtidige generasjoner. Seniorene er en viktig ressurs, som ønsker å bidra med sin kompetanse og erfaring til å skape en mer bærekraftig utvikling av samfunnet.

Tre av ti sier de er ensomme

Mennesker trenger andre mennesker – hele livet. I Senior Høyre møter du mennesker, som ønsker å gjøre en innsats for samfunnet også etter at den egentlige jobben er gjennomført. Når du ikke lenger har den sosiale kontakten på arbeidsplassen eller du har mistet din ektefelle etter mange års samliv, trenger du aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunnet. Tre av ti personer over 80 sier de er ensomme. Når vi forebygger ensomhet, forebygger vi fysiske og psykiske lidelser også. Passivitet og for mye stillesitting fører til at helsen svikter og hjelpebehovet øker. Kom deg opp av godstolen!

Tillit i valget til å gjennomføre ”Leve hele Livet”

Befolkningens alderssammensetning endres, og kompleksiteten i oppgaveløsningene vil øke. Økt bruk av velferdsteknologi skal bidra til bedre kvalitet og valgfrihet i omsorgen. Høyre vil tilrettelegge for, at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig og her spiller velferdsteknologi en stor rolle. Velferdsteknologi er IKKE overvåking – velferdsteknologi er å våke over. Høyre er garantisten for, at både de ”Unge eldre” og de ”Godt Voksne” får den alderdommen, som de har fortjent. Det er dem vi kan takke for det velferdssamfunnet vi lever i i dag. Derfor ber vi nå DEG om tillit i valget til å gjennomføre reformen ”Leve hele Livet”.

Senior Høyre vil:

  • Satse på eldre og bruke deres ressurser
  • Satse på en aktiv alderdom, økt levealder og helse
  • Øke livskvaliteten, tilpasse boformer, aktivitet og samvær, sikre pleietrengende plass på institusjoner
  • Heve aldersgrensen og valget mellom jobb og pensjon
  • Motarbeide negative holdninger og aldersdiskriminering
  • Jobbe for et revidert pensjonsforlik så pensjonisten ikke blir tapere i trygdeoppgjørene
  • Jobbe for solidaritet mellom generasjonene