Mer penger til fylkesveiene

Mer penger til fylkesveier er kjempegode nyheter for innbyggerne og for næringslivet. Nå er det bare for Nordland fylkeskommune å søke, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe Beate Bø Nilsen. Stortinget øket i fjor tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesveger med 400 millioner kroner. Nå kan fylkeskommunene søke om disse pengene for 2021, søknadsfristen er allerede 15. februar. Det er ikke krav om delfinansiering fra fylkeskommunene, og skal være rett motet generelt vedlikehold av fylkesvegene.

2. kandidat til stortingsvalget Marianne Dobak Kvensjø og gruppeleder i fylkestinget Beate Bø Nilsen.

Fylkesveier er blodårene i fylket vårt, mennesker og varer må komme trygt og raskt frem. Det er en forutsetning for trygge bomiljøer og et levende næringsliv. Fylkesvegnettet får et ekstra løft, som gir bedre og tryggere veger.

Økningen ble vedtatt sent i fjor, så de 400 millioner kronene ekstra gjeld for 2021. Regjeringen viser handlekraft. De har nesten doblet samferdselsbudsjettet og har rustet kraftig opp veinettet generelt og til fylkene. Fylkesvegnettet i Nordland har et stort etterslep, men dette håper jeg blir en ekstra motivasjon og en hjelpende hånd for at fylkene kan oppgradere egne veier, sier Marianne Dobak Kvensjø, 2. kandidat på Høyres stortingsliste.

Dette er tiltak som kommer i tillegg til prosjekter og tiltak som allerede er planlagt for 2021 av fylkeskommunene. Derfor fører dette til enda mer vedlikehold av fylkesvegene. Mange steder er det stort behov for oppgradering og nå har fylkeskommunene en gylden sjanse til å få ekstra midler til dette, som de har etterspurt mange ganger. For disse 400 millioner kronene er det ikke krav om at tiltakene skal være særskilt viktige for sjømatnæringa. Resten av ordningen på 91,5 millioner kroner, som var de ordinære midlene for 2020, har dette kravet. Det er Statens vegvesen som forvalter ordningen. Søknadsfristen er 15. februar.