Nei takk til nedbygging av Nord-Norge

Langs hele Nordlandskysten er havbruk lønnsom distriktspolitikk. Derfor er regjeringens skatte-sjokk et målrettet angrep på liv og lys i bygd og by i nord. sa Marianne Dobak Kvensjø i sin tale på Høyres landsmøte

Marianne Dobak Kvensjø på Høyres landsmøte 2023

Ingen regioner i Europa er bedre rustet til å skape det grønne skiftet– enn Nord-Norge

I Nordland har vi et kraftoverskudd som har gjort oss til en magnet for grønn industrireising. Jobber og verdier skapes, samtidig som vi kutter utslipp. Men eventyret kan være over.

For  med regjeringens velsignelse, sier Statnett stopp.

I løpet av en måned har Statnett sagt nei over 40 ganger til prosjekter som trenger strøm.  

Nei til nye jobber.

Nei til økt verdiskaping.

Nei til det som skal betale for velferden vår i fremtiden.  

For lokaleide Nordlaks i Vesterålen kan dette bety kroken på døra på investeringer til over en halv milliard kroner.   

For flere lokalsamfunn kan det bety slutten for det lokale rørleggerfirmaet, for  nærbutikken og fotballaget.

Derfor kan vi kan ikke støtte elektrifiseringen av Melkøya nå. Vi kan ikke bruke opp all kraft på ett prosjekt og tømme landsdelen for bedrifter og folk. Først må vi ha på plass mer fornybar kraft i nord.

Bare slik kan vi fortsette å skape gode og livskraftig lokalsamfunn som bidrar til det nasjonale fellesskapet.

Langs hele nordlandskysten er havbruk lønnsom distriktspolitikk. Derfor er regjeringens skattesjokk et målrettet angrep på liv og lys i bygd og by i nord. Milliardinvesteringer legges på is. Investeringer flyttes utlands.

For Høyre er lønnsomme bedrifter oppskriften på å bygge lokalsamfunn, ikke styrt avvikling gjennom almisser over statsbudsjettet.

Derfor finnes det bare et svar på regjeringens skatteiver:

NEI takk !