Nominasjon til fylkestingsvalget 2019

Er du, eller vet du om noen som er en god kandidat?

Dyktige, engasjerte, reflekterte og kunnskapsrike kandidater er en forutsetning for at Nordland Høyre skal ha en sterk og klar stemme i fylkestinget. Nordland Høyre er på utkikk etter de rette menneskene som ønsker å profilere partiets politikk i Nordland fylkesting i perioden 2019 – 2023. Vi er på utkikk etter personer av alle kjønn, i alle samfunnslag, og med alle typer erfaringer. Kort sagt oppfordrer vi alle som er interessert eller som vet om noen som kan være interessert om å melde seg.

Det legges opp til en omfattende nominasjonsprosess hvor alle som ønsker det kan nominere kandidater til listen. I tillegg vil det gjennomføres prøvenominasjoner i lokalforeningene, og medlemmene får anledning til å gjennomføre digital urnominasjon.

Prøvenominasjonen og urnominasjonen er begge rådgivende for nominasjonskomiteen. I forkant av urnominasjonen og prøvenominasjonen vil kandidatpresentasjoner av kandidatene som lar seg nominere offentliggjøres. Retningslinjene for urnominasjon, og prøvenominasjon vil offentliggjøres i forbindelse om gjennomføringen.

Nominasjonsmøtet er berammet til 3. -4. november 2018 i Bodø.

Nominasjonskomiteen består av:

Leder: Christine Trones, Christine.Trones@hemnes.kommune.no, 47679230
Nestleder: Tore Nysæter, tore.nysaeter@narvik.kommune.no, 95985431
Medlem: Christine Klippenvåg Nordgård, christinekn@icloud.com, 91642348
Medlem: Turid Willumstad, turid.willumstad@sbnett.no, 47275894
Medlem: Roar Wessel-Olsen, onkelwessel@hotmail.com, 40230041
Medlem: Solveig Svendsen, solveigsvendsen61@gmail.com, 90064984
Medlem UH: Mathias Lauritzen, mathlau1993@gmail.com, 96227444

Sittende representanter i fylkestingsgruppen har gitt følgende svar til nominasjonskomiteen på hvorvidt de ønsker gjenvalg eller ikke:

Følgende representanter ønsker re-nominasjon:

Beate Bø Nilsen
Vidar Iversen
Kjell Zahl
Stian Hiis Berg
Marius Hansen
Joakim Sennesvik
Marianne Kvensjø
Kai Henriksen
Elisabeth Åsjord Sire
Stig Tore Skogsholm

Følgende representanter ønsker ikke re-nominasjon:

Turid Willumstad
Bente Anita Solås
Daniel Bjarmann Simonsen.

Ikkesvart

Katrine Laukholm

Her kan du foreslå kandidater til Nordland Høyresfylkestingsliste.

Spørsmål og innspill kan også gis direkte til nominasjonskomiteens leder Christine Trones på mobil: 47679230, eller e-post: Christine.Trones@hemnes.kommune.no.


Nordland Høyres nominasjonsprosess:

Dato

Tid

Sted

Sak

Frist

Ansvar

Mai

Konstituerende møte for komiteen:

Dato for nominasjonsmøte.

Dato tidlig nominasjon av 1. kandidat?

Datoplan for nominasjonsprosessen offentliggjøres.

14 dager etter at komiteen er utnevnt

Nominasjonskomiteen

HNNK

Mai

Sittende representanter og vararep tilskrives med spørsmål om de ønsker gjenvalg:

– Rett etter konstituerende møte

– Svar bekjentgjøres på nettsiden

Min 14 dagers svarfrist

Leder av nominasjonskomiteen

HNNK

Mai

Sende ut elektronisk brev til alle medlemmer med oppfordring til å komme med navneforslag til listen.

Leder av nominasjonskomiteen

/ HNNK

Mai

Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til listen via nettsider.

Leder av nominasjonskomiteen

/ HNNK

Mai-Okt

Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle kandidater.

Leder av nominasjonskomiteen

Juli

Aktuelle kandidater fyller ut kandidatpresentasjon

Den enkelte kandidat

August-sept

Prøvenominasjon

Lokalforeningene

September

Urnominasjon- resultatene offentliggjøres etter prøvenominasjonen er avsluttet

Leder av nominasjonskomiteen/ HNNK

Sept-okt

Avklarer med foreslåtte personer om de ønsker å være kandidater.

Leder av nominasjonskomiteen

Sept-okt

Intervjuer med aktuelle kandidater gjennomføres.

Leder av nominasjonskomiteen

Oktober

Innkalling, tid og sted for nominasjonsmøte.

Sendes delegater på e-post og offentliggjøres på nettsider.

Leder av nominasjonskomiteen

/ HNNK

Oktober

Endelig prioritert liste offentliggjøres senest 14 dager før nominasjonsmøtet:

Legges ut på nettsider og og sendes til listekandidatene og medlemmene

Leder av nominasjonskomiteen

HNNK

Oktober

Alle kandidater undertegner kandidatavtale.

Før nom.møte.

Leder av nominasjonskomiteen

November

Nominasjonsmøtet gjennomføres senest innen 1. desember

Fylkesstyret/HNNK

Mars

Tillitsvalgte for listen sørger for at den blir innlevert, stemplet og godkjent av fylkesvalgstyret innen fristen!

1. mars 2019

Tillitsvalgte/HNNK