Nominasjonskomiteens innstilling til fylkestingsnominasjonen er klar

Nominasjonskomiteen i Nordland Høyre har i dag presentert sin innstilling til ny fylkestingsvalgliste til fylkestingsvalget i 2023.

Nominasjonskomiteen skal i henhold til Høyres retningslinjer for nominasjon presentere sin innstilling til nominasjonsmøtet senest 14 dager før møtet avholdes. Nominasjonsmøtet holdes 5.november 2022 klokken 09.30 på Quality Hotel Ramsalt i Bodø.

Nominasjonskomiteen har bestått av: Børge Larsen (leder), Grethe Monica Fjærvoll (nestleder), Gitte Øgård (NUH), Roar Wessel-Olsen, Stig Sørra, Espen Haaland og Wenche Vanje-Remlo. Komiteen legger med dette frem sin innstilling med ett dissensforslag til fylkestingslisten for Nordland Høyre ved valget i 2023.

Nordland Høyres nominasjonskomite har levert sitt forslag til valgliste for fylkestingsvalget 2023.

– Vi har mange dyktige kandidater i Nordland som ønsker å gjøre en jobb i fylkespolitikken. Det gjorde vårt arbeid både enkelt og utfordrende, sier leder for nominasjonskomiteen Børge Larsen.

Komiteen leverer derfor en innstilling med dissens på de fire første plasseringene på listen. På de øvrige plassene fra 5. til 48.ende stiller samtlige av komiteens medlemmer seg enstemmig bak innstillingen. Vi har lagt vekt på våre medlemmers mening gjennom ur- og prøvenominasjoner på fylket, samt jobbet for en god fordeling mellom kjønn, alder og geografi, forteller han videre. 

-Uansett hvem som vil toppe listen etter nominasjonsmøtet den 5.november har Nordland Høyre det beste mannskapet for å styre fylkeskommunen etter valget 2023, avslutter lederen i nominasjonskomiteen.

Innstilling

Nominasjonskomiteen legger frem følgende innstilling hvor mindretallet bestående av 3 komitemedlemmer legger ved dissens på 1,2,3 og 4 plassen.

Nominasjonskomiteens innstilling med dissens:

Inn-
stilling
Flertallets listeDissens
1Holst, Eivind, f. 1970, VåganKvensjø, Marianne Dobak, f. 1980, Narvik
2 Kvensjø, Marianne Dobak, f. 1980, NarvikSennesvik, Joakim, f. 1992, Bodø
3Sennesvik, Joakim, f. 1992, BodøMunkhaug, Maria Strand, f. 2003, (UH)
4Munkhaug, Maria Strand, f. 2003, (UH)Holst, Eivind, f. 1970, Vågan
5Sollie, Anita, f. 1965, Rana
6Jenssen, Jim Simonsen, f. 1995, Bodø 
7Nilsen, Beate Bø, f. 1965, Sortland 
8Skogsholm, Stig Tore, f. 1977, Alstahaug 
9Hiis-Berg, Stian, Bodø 
10Ellingsen, Grete, f. 1976, Sortland 
11Langvatn, Odd, f. 1963, Mosjøen 
12Brekke, Siv Anita Johnsen, f. 1965, Fauske 
13Hjartøy, Joachim, f. 1988, Rana 
14Storli, Isabella Emilie Pigini, f. 2001, (UH) 
15Finstad, Jonny, f. 1966, Vestvågøy 
16Lehre, Thomas Abildgaard, f. 1982, Alstahaug 
17.Arntzen, Lena, f. 1976, Hadsel 
18.Abrahamsen, Matz, f. 1983, Andøy 
19.Brattli, Bodil Irene Bjørnaali, f. 1957, Bodø 
20.Hjortdahl, Trine Sivertsen, f. 1982, Dønna 
21.Horsgaard, Hans Petter, f. 1973, Bodø 
22.Remman, Trine, f. 1980, Narvik 
23.Paulsen, Lars Filip, f. 1979, Hamarøy 
24.Karlsen, Lasse, f. 1992, Fauske 
25.Sørdahl, Elisabeth, f. 1968, Øksnes 
26.Abrahamsen, Eliassen Ingvill, f. 1992, Andøy 
27.Warholm, John Arne, f. 1953, Brønnøy 
28.Solås, Bente Anita, f. 1965, Vestvågøy 
29.Ellingsen, Kristian, f. 1989, Sortland 
30.Benjaminsen, Vidar Thom, f. 1985, Vågan 
31.Benjaminsen, Johannes, f. 1997, Andøy 
32.Sandnes, Jan-Folke, f. 1956, Hamarøy 
33.Rolandsen, Monica, f. 1968, Lødingen 
34.Emmenes, Trond Morten, f. 1978, Narvik 
35.Mughal, Umair Najeeb, f. 1981, Bodø 
36.Dahl, Lars Andreas, f. 1982, Vågan 
37.Moe, Rune, f. 1975, Brønnøy 
38.Pedersen, Walter, f. 1958, Gildeskål 
39.Jakobsen, Lars Kristian, f. 1969, Narvik 
40.Remman, Morten, f. 1973, Narvik 
41.Lyngar, Mikkel Sinclair, f. 1966, Bodø 
42.Kilvær, Stian, f. 1955, Vågan 
43.Olsen, Pål Einar, f. 1980, Meløy 
44.Sahl, Kjell, f. 1953, Meløy 
45.Oldervik, Kine Helen, f. 1984, Gildeskål 
46.Syltebø, Roar, f. 1977, Vågan 
47.Pedersen, Sissel, f. 1969, Vågan 
48.Andersen, Unni, f. 1971, Rana 

Spørsmål kan rettes til nominasjonskomiteens leder:

  • Børge Larsen, Mobil: 971 41 007, E-post: borge.larsen@vagan.kommune.no