Nord-Norge som et fylke?

Kart fra Wikipedia, bilde av  gruppeleder for Nordland Høyre, Kai Henriksen
Høyres fylkestingsgruppe ønsker at fylkesrådet skal ta initiativ til nabosamtaler med de andre fylkeskommunene i Nord-Norge med tanke på mulige sammenslåinger.
- Vi vet det er innledet «nabosamtaler» mellom mange av fylkene for å få en avklaring på om hva dette vil gi av fordeler og ulemper dersom man slår fylkeskommunene sammen til en forvaltningsenhet eller en regionalpolitisk arena for framtiden. Noen fylkeskommuner har allerede besluttet at de ønsker å slå seg sammen, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland, Kai Henriksen.

Det gjøres et stort arbeid med utredninger om sammenslåinger på kommunalt nivå, og kommunene har med delt vilje fått gjennomført uhildet utredning knyttet til kommunereformen. De fleste kommuner har tatt utgangspunkt i de nærliggende kommunen som ofte allerede har etablerte samarbeid gjennom ulike IKS og andre samarbeidsformer.

- Derfor kan det være naturlig for oss å tenke et landsdelsperspektiv på en slik utredning som vil kunne avdekke konsekvensene ved en eventuell sammenslåing eller utrede andre former for framtidens landsdelsforvaltning, sier Henriksen.

Regjeringen har invitert fylkeskommunene inn i kommunereformen, slik at det regionale nivået utvikles parallelt med kommunene. Fylkene har fått frist til høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker. Deretter vil fylkesgrensene kunne vurderes av Stortinget sammen med kommunegrensene våren 2017.