Nordland er fortellingen om landet vårt

Nordland er rik på ressurser som verden trenger mer av i fremtiden. Framtidsutsiktene handler likevel mest om folkene. Høyres politiske løsninger handler om å skape et livsgrunnlag i fylket sammen, og hvordan vi kan bli flere.

Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat til Stortinget for Nordland Høyre, og Erna Solberg, statsminister.

Nordland er i dag et av våre fire største eksportfylker og har flere bein å stå på. Selv med korona er arbeidsledigheten her lavere enn i resten av landet og lønnsomheten i næringslivet høyere. Det har vært viktig for Høyre i regjering å støtte opp om en verdiskaping som bidrar stort i nasjonaløkonomien. Derfor har vi investert tungt i veibygging i fylket, både E6 og andre strekninger. Vi har bygget ut bredbånd, og forpliktet oss til nye store utbygginger som Hålogalandsveien, flyplasser og fiskerihavner.

Valget av hydrogenferger i Vestfjorden handler om å satse på et nytt industrieventyr i Nordland, med de muligheter som særlig finnes i Glomfjord. I Mo i Rana planlegges det for en batterifabrikk med over 2000 arbeidsplasser ved fullskala produksjon. Det er bra. 13% av alle private jobber i fylket er innen sjømat.

For å støtte opp om disse næringene, vil vi ikke vike en tomme i å forsvare EØS-avtalen. Disse jobbene er utsatt for en sterk internasjonal konkurranse. Markedsadgangen er avgjørende for om det går rundt. Senterpartiets krav om å trekke Norge ut av EØS vil være krise for Nordland. Det finnes ikke noe alternativ til EØS som gir en bedre eller i nærheten av like god markedstilgang.

Fra 1820-tallet og et stykke inn på 1900-tallet opplevde Nord-Norge en sterkere befolkningsvekst enn i resten av landet. Folk flyttet til sørfra og fra Finland. Den største bekymringen for folk og næringsliv i Nordland i dag, er befolkningsutviklingen.

Rapporter den siste tiden kaster lys over utfordringen. Folk har siden 1960-tallet flyttet fra mindre steder til større steder. På toppen av dette slår eldrebølgen sterkere inn i de minste distriktskommunene over hele landet.

Det er mange gode ideer til hvordan det kan bli mer attraktivt å bo i Nordland. De skal vi vurdere nøye. Det er samtidig grunnleggende at folk har en givende og godt betalt jobb der man bor, og gode utdanningsmuligheter. Det kommer først. Derfor handler Høyres distriktspolitikk om å skape mer i distriktene – ikke å skatte mer i distriktene. For å skape flere av fremtidens jobber har vi i Nordområdemeldingen lansert et offentlig-privat investeringsfond for landsdelen og økt forskningsinnsatsen i næringslivet.

Livet handler samtidig ikke bare om hva vi skal leve av. Men også hva vi skal leve for. Og at vi har trygghet i gode offentlige tjenester når vi trenger det. Derfor er det positivt å se at andelen som fullfører videregående utdanning har steget til 72,4 prosent i Nordland. I Narvik bygges nytt sykehus og på Helgeland er en sykehusstruktur landet.

Det offentlige må hele tiden fornye seg og tilpasse seg de utfordringene som utviklingen bringer. Politireformen og kommunesammenslåinger har vært nødvendig for å gi bedre tjenester til folk flest. Politiet skal være kompetent til å forebygge og etterforske alvorlig kriminalitet. Nylig har Nordland politidistrikt ansatt 21 nye politifolk og vi har nådd målet om 2 politi pr 1000 innbyggere i hele Norge. Det er et historisk løft for trygghet i hverdagen vår.

Livet handler også om de stolte øyeblikkene. Selv en Brann-supporter, og hele Norge, lot seg fascinere av at Bodø Glimt slo de fleste rekorder i eliteserien og ble første nordnorske seriemester. Og kåringen av Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Satsingen på verdensledende romindustri på Andøya. Og søknaden om alpin-VM i Narvik.

Med Nordlands posisjon er det knapt noen region i Europa som er bedre rustet for fremtiden. Den viktigste ressursen er likevel folkene. Vi må evne å se lokale utfordringer og muligheter opp mot et internasjonalt bilde og nye utviklingstrekk. Med blikket rettet mot fremtidens muligheter, og en aktiv stat med på laget, kan Nordland også snu utviklingen til en positiv befolkningstrend.