Nordland fylkeskommunes samfunnsansvar ved integrering av flyktninger og asylsokere

Fylkestingsrepresentant Bente Anita Solås (H) - Foto: Tommy Andreassen
De fleste kommunene  i Norge har i varierende grad påtatt seg samfunnsansvaret med å legge til rette for god integrering av flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge skriver hun i en interpellasjon til fylkestinget som begynner 7. mars. 

Når noen kommer til et nytt land, en fremmed kultur og ukjente omgivelser, er det av stor betydning at integreringsarbeidet både er godt forberedt og at iverksettelsen kan starte opp så raskt som mulig.

- Nordland fylkeskommune har på mange måter bidratt til integreringsarbeid i kommunene våre over flere år. Likevel mener jeg at vi kan gjøre enda mer. Spesielt sett ut fra dagens situasjon hvor det er så mange mennesker på flukt. Dette betyr at vi må ta et enda større samfunnsansvar på akkurat dette området, sier fylkestingsrepresentant for Høyre, Bente Anita Solås

Mange opplever å ikke komme inn i arbeidsmarkedet av forskjellige grunner. Noen får raskt tilbud om språkopplæring, andre må vente. Dette er utfordringer som kommunene har imøtekommet på forskjellige måter.

- Jeg mener bestemt at vi har ressurser å stille opp med. Vi ønsker at vår fylkeskommune skal være en åpen og innovativ organisasjon. Da skulle det bare mangle at vi også i større grad åpner våre dører der hvor det er mulig, slik at mennesker som trenger det får mulighet til å både sosialiseres i vår kultur og ikke minst lære vårt språk gjennom et daglig virke fortsetter hun.

Noen kommer hit når de er tidlig i 20-årene og får kanskje skoleplass på VG1, men rekker bare å gå et år før ungdomsretten er ”ute”. Hvordan legges det så til rette for integreringen videre med skole og sosialisering?

- Unge mennesker som kommer hit og bare får mulighet til å benytte ungdomsretten i videregående skole på ett til to år, må vi ha tanker om hvordan vi kan hjelpe videre. Derfor mener jeg det er viktig å løfte opp problemstillingen for å diskutere hvilken strategi vi kan legge opp til for å imøtekomme utfordringen på best mulig måte i samarbeid med kommunene avslutter hun.