Nordland fylkeskommunes samfunnsansvar ved integrering av flyktninger og asylsokere

De fleste kommunenei Norge har i varierende grad påtatt seg samfunnsansvaret med å legge til rette for god integrering av flyktningene og asylsøkerne som kommer til Norge skriver hun i en interpellasjon til fylkestinget som begynner 7. mars.

Når noen kommer til et nytt land, en fremmed kultur ogukjente omgivelser, er det av stor betydning at integreringsarbeidet både ergodt forberedt og at iverksettelsen kan starte opp så raskt som mulig.

– Nordlandfylkeskommune har på mange måter bidratt til integreringsarbeid i kommunenevåre over flere år. Likevel mener jeg at vi kan gjøre enda mer. Spesielt settut fra dagens situasjon hvor det er så mange mennesker på flukt. Dette betyr atvi må ta et enda større samfunnsansvar på akkurat dette området, sier fylkestingsrepresentant for Høyre, Bente Anita Solås

Mange opplever å ikke komme inn i arbeidsmarkedet avforskjellige grunner. Noen får raskt tilbud om språkopplæring, andre må vente.Dette er utfordringer som kommunene har imøtekommet på forskjellige måter.

– Jeg mener bestemt atvi har ressurser å stille opp med. Vi ønsker at vår fylkeskommune skal være enåpen og innovativ organisasjon. Da skulle det bare mangle at vi også i størregrad åpner våre dører der hvor det er mulig, slik at mennesker som trenger detfår mulighet til å både sosialiseres i vår kultur og ikke minst lære vårt språkgjennom et daglig virke fortsetter hun.

Noen kommer hit når de er tidlig i 20-årene og får kanskjeskoleplass på VG1, men rekker bare å gå et år før ungdomsretten er ”ute”.Hvordan legges det så til rette for integreringen videre med skole ogsosialisering?

– Unge mennesker somkommer hit og bare får mulighet til å benytte ungdomsretten i videregåendeskole på ett til to år, må vi ha tanker om hvordan vi kan hjelpe videre. Derformener jeg det er viktig å løfte opp problemstillingen for å diskutere hvilkenstrategi vi kan legge opp til for å imøtekomme utfordringen på best mulig måtei samarbeid med kommunene avslutter hun.