Nordland –fylket som fortsatt går så det suser

Veksten i Nord-Norge er allerede høyere enn i resten av landet. Landsdelen har, og vil ha, en avgjørende rolle for den omstilling Norge står overfor. Norge trenger Nord-Norge mer enn noensinne. Dette har Høyre i regjering hatt som fokus hele tiden.

Vi nærmer oss et Stortingsvalg, og mange spør meg om; når begynner dere valgkampen? Etter fire år som stortingsrepresentant fra Nordland så føler jeg det har vært fire år med valgkamp, så valgkampen startet vel 15. september 2013 for min del.

Hvorfor sier jeg dette? Jeg, som representerer et regjeringsparti som til de grader har levert god politikk for Nordland. Når jeg sier dette så er det fordi jeg gjennom disse fire årene, fra stortingspolitikere og andre sentrale politikere fra Ap og Sp i nord har hørt at vi har ei regjering som ikke forstår nord, som sulteforer nord, og at vi ikke prioriterer nord.

Veksten i Nord-Norge er allerede høyere enn i resten av landet. Landsdelen har, og vil ha, en avgjørende rolle for den omstilling Norge står overfor. Norge trenger Nord-Norge mer enn noensinne. Dette har Høyre i regjering hatt som fokus hele tiden.

Ja til utvikling og vekst

Næringslivet i nord behøver ei regjering som sier ja til utvikling og vekst. Det har H/Frp regjeringen gjort. Og når vi sier ja til å styrke næringsliv og produksjon i nord så må vi samtidig satse på infrastruktur, som er noe av det viktigste for å skape vekst i næringslivet. Derfor har regjeringen bevilget 3 milliarder til opprusting og fornying av fylkesveinettet. Av dette har nesten 1/3 gått til de tre nordligste fylkene. Videre er årlige riksveiinvesteringer i Nord-Norge mer enn doblet om man sammenligner perioden 2010-2013 med 2014-2017.

Ikke minst har regjeringen sagt ja til det ambisiøse prosjektet Ny by- ny flyplass i Bodø, som gjør det mulig å bygge en helt ny og smart bydel med fremtidsrettede løsninger. Dette er et løft for hele regionen.

Noen å tenke gjennom

Så litt tilbake til svartmalingen fra Ap/Sp politikerne om regjeringens leveranser. Nettstedet Faktisk.no har nettopp vurdert påstanden fra Senterpartileder Slagsvold Vedum om at det under denne regjeringen har vært tidenes oppbygging av byråkrati og konsulentbruk i Oslo ble gjennomgått og konklusjonen var at dette var feil. Resultatet av gjennomgangen viser at «I perioden 2009–13 økte antall ansatte i den sentrale statsforvaltningen med 16 prosent. Fra 2013 til 2016 var veksten på fem prosent, ifølge tallene Vedum selv viser til. Økningen i byråkrati var dermed større under den rødgrønne regjeringen enn under Solberg-regjeringen. Konsulentbruken i staten har økt, men det er ikke dekning for å si at det har vært «tidenes» vekst siden dagens regjering overtok.»

Det er viktig for Høyre at hele landet tas i bruk, derfor har regjeringen flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. For eksempel flyttes Norsk kulturråds museumsfaglige oppgaver til Bodø. Dette lover vi å fortsette med neste periode. Senterpartiets samarbeidsparti Ap, sier nei til flytting av eksisterende statlige arbeidsplasser ut av Oslo, så det er ikke noe som tilsier at vi vil se stor utflytting av statlige stillinger dersom det skulle bli et regjeringsskifte fra høsten.

Skatteøkning er ikke rett vei

Faktisk.no har også hatt en gjennomgang av påstanden om at norske kommuners økonomi ikke har vært bedre siden forrige årtusen, enn hva den var i 2016. Faktisk.no konkluderer med at dette stemmer. Men Ap / Sp fortsetter med sin svartmaling om sulteforing av kommunene, og nord spesielt.

Så når jeg sier at valgkampen startet for fire år siden, så er det fordi mye av tid har gått til å vise at H/Frp regjeringen forstår Nord-Norge, regjeringen leverer ja-politikk for Nord-Norge, regjeringen leverer samferdselspenger til Nord-Norge, regjeringen styrker kommuneøkonomien – også i nord. Dette bidrar til at Nord-Norge fortsatt går så det suser, og det skal Høyres politikk sørge for at det gjør de neste fire årene også. Det siste jeg tror Nord-Norge trenger er ei skatteregning på minimum 15 milliarder som Ap har lovet oss. Bodø kommune har jo fått erfare skatteregningen som Ap/Sp styrte Bodø har sendt sine innbyggere.