Nordland Høyre er opptatt av et likeverdig helsetilbud

Nordland Høyre ber derfor Helse Nord ta beslutningen om å opprette PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.

Uttalelse fra Nordland Høyres Årsmøte

Nordland Høyre er opptatt av et likeverdig helsetilbud for landsdelens pasienter.

Direktør for Helse Nord har innstilt på at PCI-tilbudet for hjertepasienter også skal tilbys ved Nordlandssykehuset.

Nordland Høyre ber Helse Nord ta beslutningen om å opprette PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.