Nordland fylkeskommune må prioriterer fylkesveiene og båter rundt Hålogalandsveien

I forbindelse med etableringen av Hålogalandsveiensamt økt aktivitet og etableringer ved Evenes flystasjon, er Nordlandfylkeskommune nødt til å se helhetlig på infrastrukturen rundt, dvs.fylkesveiene som tilførselsveier i Tjeldsund og Evenes samt båtruter. Her måfylkeskommune i Nord Norge samarbeide pga. fylkesgrense problematikk.

Når fylkesrådet i Nordland øker bevilgningene til fylkesveiene med 1 milliard kroner burde noe av dette tilfalle Evenes og Tjeldsund. Det er merkelig at man prioriterer bruken av disse midler til bl.a. parkeringsplasser ved E10 som er statlig. Det er feil bruk av fylkesmidlene, sier ordførerkandidat i Evenes Jardar Jensen.

I Nordland Høyres alternative budsjett styrket man ytterligere på fylkesvei og samferdsel med over 400 millioner. Det å drive politikk er å prioritere tiltak fremfor andre. Vi mener at det ikke er behov for å bygge ut fylkeshuset, eller bygge ny videregående skole i Bodø som suger til seg linjer fra andre videregående skoler m.m. Dette vil gi mulighet for å omdisponere kr. 411 millioner til andre investeringer. I tillegg ville vi styrke ferje og hurtigbåter for 93 millioner kroner, sier fylkesrådslederkandidat for Høyre i Nordland Beate Bø Nilsen.

De nye etableringene av næringsvirksomheter er med å skape større aktiviteter som igjen skaper økt trafikk og belastninger på veinettet i Ofoten. Kvaliteten på disse fylkesveiene er under enhver kritikk og tilfredsstiller ikke dagens standard. Derfor forventer vi at Nordland fylkeskommune har et økt fokus og prioriterer disse veier. Det er viktig at staten og fylkeskommunene samarbeider nært med de berørte kommuner. Vi forventer at Nordland fylkeskommune støtter oss i vårt arbeid med å få fullfinansiert E10 gjennom Evenes. I tillegg har vi også et særskilt ansvar for at myke trafikanter blir ivaretatt i denne sammenheng, sier ordfører Sisilja Viksund.

Det å være en kommune som skal slås sammen med en annen og overføres til et annet fylke må ikke føre til at man blir nedprioritert på fylkesveier, sier ordfører i Tjeldsund Liv Kristin Johnsen. Midtre-Hålogaland er det mest befolket området i Nord Norge. Evenes og Tjeldsund står foran en formidabel utvikling. Derfor er det viktig at fylkeskommunene i Nord Norge er bedre samsnakket slik at fylkesveiene i disse kommunene blir prioritert sammen med fremdriften på Hålogalandsveien. Når regjeringen øker bevilgningene til Nordland gjennom NTP (Nasjonal Transportplan) med 126% fra forrige periode, burde Nordland fylkeskommune følge opp fylkesveiene til det beste for næringslivet og befolkningen i Ofoten.