Nordland Høyre går inn for å bevare studietilbudet i Narvik

Høyre sin fylkestingsgruppe vil bevarestudietilbudet i Narvik. Nordland Høyre vil i sitt forslag gå inn for å opprettholdetilbudsstrukturen innenfor videregående opplæring.

-Vi går inn for å bevare studietilbudet både i Narvik og resten av Nordland. Nordland Høyre kan ikke sitte å se på at Fylkesrådet gambler med vår viktigste ressurs, ungdommen, sier Marianne Dobak Kvensjø, fylkestingsrepresentant fra høyre.

Nordland høyre har som ambisjon at Nordland skal være et av landets ledende utdanningsfylker.

-Da må vi sikre at tilbudene er varierte og gode. Vi mener at dagens tilbudsstruktur gir gode tilbud som både ungdommen selv ønsker, og som næringslivet etterspør. sier Dobak Kvensjø.

Nordland høyre har også lyttet til innspillene fra lokalpolitikere, utdanningsmiljøet og næringslivet i Narviksregionen.

-Vi har fått gode innspill på hvordan vi kangjøre studietilbudene bedre og mer fremtidsrettet. Vi vil derfor også be fylkesrådetutrede hvordan vi kan gi skolene større mulighet til å selv bestemme hvilketilbud som skal gis. I mensvi venter på dette ønsker vi å gi skolene større valgfrihet til å opprette kombinasjonsklasser,sier Dobak Kvensjø.