Ekspertutvalg

Nordland Høyre mener at det er på høy tid å se på utvalgets funksjon og virke.

Oppnevnelser til ekspertutvalg, råd, kommisjoner og offentlige utredninger.

Både denne og tidligere regjeringer har i god tradisjon bestilt en rekke uavhengige faglige utredninger for å få råd i viktige saker for Norge. Dette skal blant annet sikre tilpassing av samfunnet i tråd med samfunnsutviklingen. Den demokratiske dimensjonen ivaretas ved at de fleste av disse blir sendt på høring før eventuell videre behandling og vedtak på politiske nivå.

Personsammensetning og tydelig bestilling/avgrensning av mandatet er viktig for at forslagene/anbefalingene som fremmes skal ha nødvendig legitimitet fra fagmiljø, geografiske områder og folk flest.

Nordland Høyre mener:

  • At folk flest har vanskelig for å skille regjeringen og partiets politikk fra konklusjoner i regjeringsoppnevnte utvalg.
  • At det er en belastning for partiet å stå lenge i «limbo» mens saken er på høring og til behandling for konklusjon/anbefaling i regjeringen.
  • At det har kommet for mange utvalgsforslag på kort tid som åpenbart strider mot partiets politikk og har sentraliserende effekt.
  • At det er en vanskelig balansegang for partiet og tillitsvalgte å la være å kommentere utredningen – særlig i saker som er politisk konfliktfylte, har stor mediaoppmerksomhet og folkelig engasjement.
  • At regjeringen bør ta en tydeligere vurdering på hva som er nødvendig å skape uro i befolkningen ved å bestille utredning på, feks om det faktisk er ønskelig å gjøre politiske endringer eller om det bare er fint å vite og få oversikt over temaet.
  • At man i større grad tar distriktspolitiske og geografiske hensyn i mandat og oppnevning og personer, samt bedre avgrenser/tydeliggjør mandatet – for å unngå at sentrale fagmiljøer utfordrer både demokratiet og distriktspolitikken i for stor grad.