Nordland Høyres årsmøte 2019

Nordland Høyre avholder sitt fylkesårsmøte første helgen i november i Bodø. Hovedgjesten denne gang er statsminister og partileder Erna Solberg.

Årsmøtet til Nordland Høyrefinner sted på Radisson Blu, Storgata 2, 8006 Bodø fra 2. – 3. november.

Fylkesstyremøte fredag 1. november klokken 18.00


Nordland Høyre fylkesårsmøte, tentativt program:

Lørdag 2. november

Kl 09.30 Registrering
Kl 10.00 Velkommen og konstituering
Kl 10.15 Beretninger for 2019

Kl 10.15 Resolusjonskomiteen
Innkomne resolusjoner/forslag til resolusjoner
Debatt
Kl 11.15 Programprosessen stortingsvalgprogram 2021 – 2025
v/Heidi Nordby Lunde og Aase Merethe Horringmo
Debatt/spørsmål

Kl 12.15 Lunsj

Kl 13.00 Statsminister og partileder Erna Solberg
Debatt/spørsmål

Kl 15.30 Kaffepause

Kl 16.00 Mellom Nordområdepolitikk og folks hverdag – missing link? v/BårdLudvig Thorheim
Debatt/spørsmål

Kl 17.00 Om NTP – arbeidet v/ Jonny Finstad
Debatt/spørsmål

Kl 18.00 Skolehelsetjenesten v/ Marit Lund Hansen
Debatt/spørsmål

Kl 19.00 Avslutning dag 1

Kl 20.00 Årsmøtemiddag


Søndag 3. november
Kl 9.00 Næringskomiteen og EØS-avtalen v/Margunn Ebbesen
Debatt/spørsmål

Kl 10.00 Kaffepåfyll

Kl 10.15 Resolusjonsbehandling og debatt
Kl 11.30 Valg (au og landsmøtedelegater)
Kl 12.00 Avslutning dag 2


For spørsmål – ta kontakt med Vanja 99563100.

Velkommen til en fantastisk Høyre-helg i Bodø. 🙂