Nordland trenger EØS-avtalen

Høyre fremmer følgende forslag til uttalelse fra Nordland Fylkesting.

Nordland er Norges femte største eksportfylke og står for om lag 7 prosent av Norges totale eksport, og 64 prosent av eksporten fra Nord-Norge.Indeks Nordland 2019 viste at bedriftene i Nordland eksporterte varer og tjenester for 28,8 milliarder kroner i 2018. En formidabel økning på 5 % fra året før. Kombinert med lav arbeidsledighet viser dette at Nordland er inne i en svært god periode.

Nordland, i likhet med landet som helhet, er svært avhengig av internasjonal handel, og i flere tiår har Nordland bidratt positivt til handelsbalansen nasjonalt. Eksporten av fisk, industri og andre varer og tjenester, bidrar stort til å opprettholde både arbeidsplasser i fylket, og til velferden i Nordland og resten av landet vårt.

Over 60 % av eksporten fra Nordland går til EU-markedet, som for Norges del reguleres gjennom EØS-avtalen. Tilbakemeldingene fra næringslivet i Nordland er at vi ikke må rote til tilgangen til handel i våre viktigste markeder. For det er en kjensgjerning at Norges velstand og vår regions utvikling er tuftet på handel med Europa og verden ellers.

Fylkestinget i Nordland understreker derfor viktigheten av EØS-avtalen, og mener at det ikke må skapes tvil rundt avtalen.