En hylles til Nordland Unge Høyre

Under årsmøtet til Nordland Høyre fikk Unge Høyre gjennomslag på både politikk og organisasjon.

Fylkesstyret til Nordland Høyre benyttet anledningen til å øke budsjettet til Nordland Unge Høyre.

-Vi har behov for et slagkraftig Unge Høyre i Nordland, og uten dem til å utfordre og bidra til fornying, rekruttering og skolering, blir det vanskelig, er oppsummeringen fra fylkesstyret.

Ingen ville kutte i tilskuddet fra Nordland Høyre til ungdomsorganisasjonen. Det gikk i motsatt retning, med en økning på rundt 50.000 kroner.

-Vi er takknemlig og skal gjøre oss fortjent til hver ei krone. Unge Høyre stiller gjerne opp for kommuneforeningene med både innlegg og skolering, sier en fornøyd Unge Høyre leder, Gitte Øgård.

Unge Høyre fikk også lovnader om en observatørplass til Høyres landsmøte siste helgen i mars 2020.