Nordlands rikdom må utvikles- ikke avvikles!

For å skape et globalt og bærekraftig velferdssamfunn trenger verden mer mat, mer energi, mer mineraler, ny teknologi og flere miljøvennlige klima-løsninger. Eksportfylket Nordland har disse globale verdiene. Nordland kan og bør ta en nasjonal og internasjonal lederrolle i det grønne skiftet.

Det er dette Nordland skal leve av i fremtiden!

— Nordlands naturressurser er en rikdom som ikke må vernes eller avvikles, men videreutvikles slik at den kommer Nordlands befolkning til gode. Der Nordland Høyre sier ja til å ta i bruk naturresursene er de rødgrønne partiene rykende uenig- og sier nei, sier fylkesrådslederkandidat Beate Bø Nilsen.

Det eneste vernet Nordland trenger, er et vern mot politikere, byråkrater og organisasjoner som sier mer nei enn ja.

Nordland Høyre vil derfor:

– Si ja til å stoppe nedbygging av ferge og hurtigbåttilbudet i fylket, fordi vi mener det er avgjørende å utvikle et bedre, og fremtidsrettet båt og fergetilbud i Nordland.

– Si ja til å videreutvikle og prioritere fylkesveiene, fordi det er viktig at fylket bindes sammen for at folk og varer skal komme trygt frem.

– Si ja til å videreutvikle et bedre og billigere flytilbud på kortbanenettet og bygge nye og større flyplasser, fordi det minsker avstandene mellom folk og næringsliv og skaper nye muligheter for nærings og samfunnsutvikling.

– Si ja til å videreutvikle naturressursene og reiselivet i hele fylket, fordi det skaper vekst og flere nye arbeidsplasser for folk og ungdom som vil etablere seg i Nordland.

– Si ja til å videreutvikle havbruksnæringa i fylket, fordi vi tror på og vil legge til rette for en bærekraftig næring som bidrar til kvalitet i matproduksjonen verden trenger, som vi kan være stolte av.

– Si ja til å videreutvikle petroleumsnæringa i fylket, fordi vi tror våre løsninger med strenge miljøkrav til teknologisk utvikling vil skape ny lokal næringsutvikling som kan bidra til nye løsninger for å nå verdens klimamål.

– Si ja til å videreutvikle mineralnæringa i fylket, fordi det er en fremtidsnæring vi trenger til batteriproduksjon, nye teknologiske produkter- og framtidsløsninger som bidrar til det grønne skiftet.

– Si ja til å videreutvikle energisektoren i fylket, fordi vi har ren vannkraft og energi som kan skape ny lokal industri, blant annet hydrogen og blokkjedeteknologi, datasentre -og vi har klimavennlig overskuddsenergi som verden trenger.

– Si ja til å videreutvikle fiskeriene med en variert flåte og mottaksstruktur i fylket, fordi vi trenger alle stolte fiskere og redere som bidrar til tradisjonene, vekst og bærekraft i en næring med stort potensiale.

– Si ja til å videreutvikle landbruksnæringa i hele fylket, fordi vi tror på Nordlandsbondens kvaliteter og kortreist matproduksjon.

– Si ja til å satse på utdanning og kompetanseutviklingen Nordland trenger for å rekruttere ungdom til ledige stillinger som videreutvikler fylket for vekst og bosetting av neste generasjon.